Innovation capabilities of the Baltic Sea region: Meeting Europe 2020 innovation targets?

Jan Wedemeier

Abstrakt

Niniejsza praca analizuje potencjał innowacyjny i rozwojowy regionu Morza Bałtyckiego w ramach strategii Europa 2020. Obecne zmiany strukturalne w społeczeństwach usług i wiedzy, innowacje oraz rosnąca integracja rynków będą miały znaczny wpływ na Unię Europejską. W marcu 2010 r. Komisja Europejska opublikowała strategię Europa 2020, która ma uczynić z UE najbardziej inteligentny i konkurencyjny region na świecie. Wśród krajów członkowskich kraje bałtyckie skutecznie realizują innowacyjne rozwiązania, wspierając jednocześnie współpracę pomiędzy nauką a biznesem. Strategia Europa 2020 formułuje jednak bardzo ambitne cele, których pewnym krajom bałtyckim może nie udać się osiągnąć. Ocena stopnia spełnienia wybranych wskaźników ukazuje ogromne różnice geograficzne pomiędzy północą i południem oraz wschodem i zachodem, jak również pomiędzy terenami metropolitalnymi a peryferyjnymi. Należy zwrócić uwagę na wyniki badań, gdyż mogą one przyczynić się do wejścia regionu do innowacyjnej czołówki.

Słowa kluczowe: innowacja, region Morza Ba³tyckiego, Europa 2020
References

Blech L., Brandhuber B., Könönen A., Köster R., Lenné T., Reich N., Rohde O., Stiller S., Wedemeier J., 2009, Creative future: Growth potentialities for Baltic cities, http://www.hwwi.org/fileadmin/hwwi/Leistungen/Gutachten/Creative_Future_Screen.pdf [access: 01.09.2017].
European Commission, 2009, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region, Action Plan, COM(2009) 248, Brussels.
European Commission, 2010, Communication from the Commission, Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable, and Inclusive Growth, COM(2010) 2020 final, Brussels.
Eurostat, 2016, Innovation indicators and further statistical data, http://ec.europa.eu/eurostat/de [access: 15.09.2016].
Fagerberg J., 2009, Innovation: A guide to the literature, [in:] The Oxford handbook of innovation, eds. Fagerberg J., Mowery D.C., Nelson R.R., Oxford University Press, Oxford, http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286805.001.0001/oxfordhb-9780199286805-e-1 [access: 02.09.2017].
Frietsch R., Rammer C., Schubert T., 2015, Heterogeneity of innovation systems in Europe and Horizon 2020, Intereconomics, no. 1.
Hollanders H., Es-Sadki N., Kanerva M., 2016, Regional Innovation Scoreboard 2016, Brussels.
Pelle A., 2015, Mind the GAP: Arguments in favour of judicious constructivism in providing horizon for all, Intereconomics, no. 1.
Pochet P., 2010, What’s wrong with EU2020?, Intereconomics, no. 3.
Romer P., 1986, Growth based on increasing returns due to specialization, American Economic Review, no. 2.
Schumpeter J.A., 1950, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Francke, Bern.
Stiller S., Wedemeier J., 2016, The future of the Baltic Sea region: Potentials and challenges, HWWI Policy Report, no. 16, http://www.hwwi.org/uploads/tx_wilpubdb/HWWI_Policy_Report_Nr16_English.pdf [access: 01.09.2017].
 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna