Zależności pomiędzy edukacją na różnych kierunkach studiów a innowacyjnością gospodarki

Tomasz Bieliński

Abstrakt

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna