Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna