New developments in world trade in the first quarter of the 21st century

Hans-Heinrich Bass

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia charakterystykę sześciu najważniejszych obecnie trendów w handlu światowym: (1) stale rosnącej, choć coraz mniej dynamicznie, wielkości obrotów w handlu światowym, (2) nowych relacji pomiędzy starymi i nowymi potęgami handlowymi oraz (3) dalszych przesunięć w branżowej strukturze przepływów towarów, produkcji i usług. Rozważyć należy ponadto wpływ (4) nowych podmiotów w handlu towarowym („finansjalizacja” handlu towarowego), (5) nowych form współpracy przedsiębiorców produkcyjnych (sieci produkcyjne, współpraca strategiczna, globalne łańcuchy wartości) oraz (6) nowych produktów w branży usługowej.

Słowa kluczowe: BRICS, towary, usługi, globalne łańcuchy wartości, finansjalizacja
References

Bass H.H., 2012, Index speculation: A new challenge for world food security, [in:] Wyzwania Gospodarki Globalnej. Challenges of the Global Economy, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, no. 31.
Berschens R., Heide D., Wocher M., 2016, Steel woes spark fears of China trade war, Handelsblatt Global, 9 February 2016, https://global.handelsblatt.com/politics/steel-woes-spark-fears-of-china-trade-war-437529 [access: 22.05.2017].
Deutsche Bundesbank, 2016, On the weakness of global trade, Monthly Report, March 2016, https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Monthly_Report_Articles/2016/2016_03_global.pdf?__blob=publicationFile [access: 26.08.2017].
Deutscher Bundestag, 2016, Zur Diskussion um die Verkürzung der Produktlebenszyklen, Wissenschaftliche Dienste, WD 5 - 3000 - 053/16, https://www.bundestag.de/blob/438002/42b9bf2ae2369fd4b8dd119d968a1380/wd-5-053-16-pdf-data.pdf [access: 26.08.2017].
Hausmann R. et al., 2017, The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity, http://atlas.cid.harvard.edu/media/atlas/pdf/HarvardMIT_AtlasOfEconomicComplexity_Part_I.pdf [access: 22.05.2017].
Kappel R., 2013, Der Aufstieg der BRICS und Europas Zukunft in der Weltwirtschaft, Wirtschaftspolitische Blätter, no. 2, https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/eu.brics_.wirtschaftspolitische_blaetter.2013.pdf [access: 26.08.2017].
Legatum, 2016, The Legatum Prosperity Index 2016, http://www.prosperity.com/feed/global-prosperity-its-highest-point-past-decade [access: 27.05.2017].
Lewis L., Monarch R., 2016, Causes of the global trade slowdown, Board of Governors of the Federal Reserve System, Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance, Discussion Paper Note.
Nakajima J. et al., 2016, Slow trade: Structural and cyclical factors in global trade slowdown, Bank of Japan, Reports and Research Papers, https://www.boj.or.jp/en/research/brp/ron_2016/data/ron161222a.pdf [access: 26.08.2017].
NDB, 2017, New Development Bank, http://www.ndb.int/ [access: 27.05.2017].
Piketty T., 2014, Capital in the twenty-first century, Harvard University Press, Cambridge.
Rinke A., Poltz J., 2017, Merkel ruft Europäer zu mehr Eigenständigkeit auf, Reuters, 29 May 2017, http://de.reuters.com/article/g-idDEKBN18P0CJ [access: 29.05.2017].
UN, 2017, Comtrade Database, https://comtrade.un.org/ [access: 22.05.2017].
UNCTAD, 2013, Global value chains and development: Investment and value added trade in the global economy, UNCTAD, Geneva.
Wohlmuth K., 2013, Nationale Innovationssysteme, Megatrends und globaler Wettbewerb, http://www.iwim.uni-bremen.de/Siakeu/NationaleInnovationssysteme.pdf [access: 27.05.2017].
WSA, 2017, World steel in figures 2017, World Steel Association, https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:0474d208-9108-4927-ace8-4ac5445c5df8/World+Steel+in+Figures+2017.pdf [access: 26.08.2017].
WTO, 2016, World trade statistical review, World Trade Organization, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf [access: 22.05.2017].
 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna