Tendencje w rozwoju polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych kierowanych do sektora usług

Agnieszka Stanowska-Hirsch

Abstrakt

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna