Conditions of Iranian international trade in terms of lifting the sanctions: A case study of Polish-Iranian trade perspectives

Piotr Kasprzak,

Robert Sterniński

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów oraz określenie wykonalności handlu między polskimi i irańskimi przedsiębiorstwami w odniesieniu do uwarunkowań historycznych i kulturowych. Autorzy opisują złożoność zagadnienia handlu zagranicznego, uwarunkowania w stosunkach między Polską a Islamską Republiką Iranu oraz gospodarkę irańską – jej cechy, mocne i słabe strony oraz konsekwencje niedawnych sankcji nałożonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Dokonują analizy handlu międzynarodowego Iranu w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów mających największy udział w strukturze importu i eksportu, oraz handlu między Iranem a krajami Unii Europejskiej (w tym Polską). Przedstawiają również sektory najbardziej obiecujące z punktu widzenia polskich eksporterów oraz perspektywiczne sektory dla importu dóbr z Iranu do Polski. Autorzy wykorzystują przede wszystkim metody analizy statystyczno-opisowej, opierając się głównie na badaniach literaturowych oraz najnowszych danych statystycznych opublikowanych przez organizacje międzynarodowe. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że istnieje wiele obszarów, w których współpraca pomiędzy polskimi i irańskimi przedsiębiorstwami byłaby możliwa i opłacalna dla obu stron. Należy jednak podjąć działania prowadzące do dalszego znoszenia przeszkód w wymianie handlowej oraz ułatwiające nawiązywanie i rozwijanie obustronnych relacji handlowych.

Słowa kluczowe: handel, Iran, Polska, sankcje, perspektywy
References

Białecki K., Januszkiewicz W., Oręziak L., 2007, Leksykon handlu zagranicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Bonikowska M., Szczygielski M., Turkowski A., 2016, Iran. Perspektywy w relacjach z Polską, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa.
Consilium, [n.d.], European Council, Council of the European Union, EU restrictive measures against Iran, http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/ [access: 09.01.2017].
Ćwiek-Karpowicz J., Secrieru S. (red.), 2015, Sankcje i Rosja, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
EU, 2016, European Council Decision (CFSP) 2016/565 of 11 April 2016 amending Decision 2011/235/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran, Official Journal of the European Union L 96/41, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0565&from=EN [access: 09.01.2017].
EU, 2017, European Commission, Directorate-General for Trade, European Union, Trade in goods with Iran, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113392.pdf [access: 10.10.2017]
Fiedler R., 2013, Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
Gambrell J., 2016, Boeing says it signs historic sales agreement with Iran Air, The Seattle Times.
Global Edge Database, [n.d.], https://globaledge.msu.edu/countries/iran/tradestats [access: 09.01.2017].
JMCatalysts, 2010, Iran’s emissions management, http://ect.jmcatalysts.com/documents/global-emissions-management-spring-2005 [access: 09.01.2017].
Moshiri S., 2014, Energy price reform and energy efficiency in Iran, International Association for Energy Economics.
MTRP, 2015, Ministry of Treasury, Republic of Poland, Polish firms set to benefit from Iran’s opening for business, https:// www.msp.gov.pl/ en/polish-economy/economic-news/6861, Polish-firms-set-to-benefit-from-Iran039s-opening- for-business.html [access: 09.01.2017].
Payvand, 2008, Tehran bazaar ends tax strike, http:// www.payvand.com/news/08/oct/1129.html [access: 09.01.2017].
PKO BP, 2016, PKO Bank Polski wspiera polski biznes w Iranie, http://media.pkobp.pl/ komunikaty-prasowe/informacje-o-banku/pko-bank- polski-wspiera-polski-biznes-w-iranie/ [access: 09.01.2017].
Rymarczyk J., 2005, Handel zagraniczny. Organizacja i technika, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Sasnal P., 2014, Kierunek Iran! Stosunki polsko-irańskie i możliwości ich rozwoju, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
Shepard W., 2016, 5 upheavals to expect along the new silk road in 2017, Forbes, http:// www.forbes.com/ sites/wadeshepard/2016/12/28/5-upheavals-to-expect-from-the-new-silk- road-in-2017/#29ed6144c9b1 [access: 09.01.2017].
Sztandera K., 2016, Polska jest czwartym eksporterem mebli na świecie. Ale firmy znad Wisły chcą więcej, Innpoland, http://innpoland.pl/ 124993,polska-jest-czwartym-eksporterem-mebli-na-swiecie-ale- firm-znad-wisly-to-nie-zadowala [access: 09.01.2017].


Trading Economics Database, [n.d.], http://www.tradingeconomics.com/ iran/gdp-growth-annual, http://pl.tradingeconomics.com/ iran/inflation-cpi [access: 09.01.2017].
Trusewicz I., 2016, Irańska ropa dla Lotosu płynie do Gdańska, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/ Energianews/307069938-Iranska-ropa-dla- Lotosu- plynie--do-Gdanska.html [access: 09.01.2017].
Vejdani F., 2015, Making history in Iran: Education, nationalism and print culture, Stanford University Press, Stanford.
Wilkin S., 2015, Iran likely to abolish fuel subsidies – government adviser, Reuters, http:// www.reuters.com/article/iran-subsidies- idUSL5N0YE0CT20150523 [access: 09.01.2017].
World Bank, [n.d.], The World Bank in Islamic Republic of Iran, http://www.worldbank.org/en/ country/iran/overview [access: 09.01.2017].
XE Database, http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=IRR [access: 09.01.2017].
Zakrzewski W., 2012, Geopolityka Iranu, [in:] Chrościcki M. (red.), Współczesne oblicze Iranu, AT Wydawnictwo, Kraków.
 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna