A study of the motives for restructuring commercial banks

Mariana Shchehelska

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie głównych motywów restrukturyzacji banków komercyjnych. Przeanalizowano w nim transakcje M&A w ukraińskim sektorze bankowym i zmiany w obecnych tam trendach oraz oceniono poziom koncentracji na rynku bankowym i jego dynamikę w latach 2010–2016 poprzez obliczenie wskaźnika Herfindahla-Hirschmana w oparciu o wielkość aktywów banków. Omówiono podstawowe teorie wyjaśniające przyczyny restrukturyzacji banków komercyjnych celem ich integracji. Skuteczność bankowego połączenia oceniono na przykładzie SP „Ukrsotsbank” i SP „Unikreditbank”. Finansowy mechanizm restrukturyzacji przedstawiono schematycznie w postaci planu działania banku komercyjnego. Wyciągnięto wniosek, że sukces transakcji M&A wynika z efektu synergii, jego brak zaś z irracjonalnej działalności zarządzania (teoria wolnego przepływu pieniężnego) lub przeceniania przedsiębiorstwa celu (teoria pychy). W artykule dokonano analizy ekonomicznej i krytycznego przeglądu literatury

Słowa kluczowe: restrukturyzacja, banki komercyjne, M&A, koncentracja, wskaźnik Herfindahla-Hirschmana
References

Bashlai S., Miroshnychenko O., 2007, Zlyttia ta pryiednannia v bankivs’komu sektori, Aktual’ni problemy ekonomiky, no. 67.

Berkovitch E., Narayanan M., 1993, Motives for takeovers: An empirical investigation, Journal of Financial and Quantitative Analysis, no. 3.

Bradley M., Desai A., Kim E., 1983, The rationale behind interfirm tender offers: Information or synergy?, Journal of Financial Economics, no. 11.

Churylo P., 2012, Stan zdiysnennya ugod zlyttya i poglynannya v bankivs’kiy systemi Ukrayiny, Zbirnyk naukovyh problem: Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury, no. 27.

Gerasimovych А., 2008, The appraisal of the cost of capital, Visnyk Zhytomyrskogo Derjavnogo Tehnichnogo Universytetu, no. 45.

Gohan P., 2004, Sliyaniya, pogloshcheniya i restrukturizatsyya kompaniy, Alpina Biznes Buks, Moskva.

Gryaznova A., 2003, Otsenka stoimosti predpriyatiya (biznesa), Interreklama, Moskva.

Jensen M., 1986, Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, American Economic Review, no. 2.

Korets’ka N., 2013, Konzentratsiya bankivs’kogo sektoru Ukrayiny, Ekonomichni nauky, no. 37.

Natsionalnyj bank Ukrainy, [n.d.], Statistics: Bank system indicators,http://bank.gov.ua [access: 10.01.2017].

Ostrolutskyj M., 2012, Kontsentratsiya bankivskogo sektoru: Otsinka ta analiz, Visnyk Natsionalnogo Banku Ukrainy, no. 195.

Rashkovan V., Kornyliuk R., 2015, Concentration of Ukraine’s banking system: Myths and facts, Visnyk of the National Bank of Ukraine, no. 234.

Roll R., 1986, The hubris hypothesis of corporate takeovers, Journal of Business, no. 2.

Rudyk N., 2000, Rynok korporativnogo kontrola: sliyaniya, zhestkie pogloshcheniya I vykupy dolgovym finansirovaniem, Finansy I statistika, Moskva.

Skorobagach O., 2011, Stan i tendenciyi rozvytku procesiv zlyttya i poglynannya u bankivs’kiy systemi Ukrayiny, Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, no 1.

Tabaharniuk М., 2012, Gra na mil’yon: praktyka zlyttya ta poglynannya v Ukrayini, Kyyivs’ka zhurnal’na fabryka, Kyyiv.

Tkachuk N., 2009, Synergetychnyi efekt: ekonomichna sut’ i fenomen yogo vynyknennia u procesah konsolidatsiyi bankiv, Svit finansiv, no. № 2(19).

Tkachuk N., 2010, Synergetychnyi efekt v operatsiyah zlyttya i poglynannyabankiv: osoblyvosti otsinky ta vyznachennya, Visnyk NBU, no. 2.

Tsyganova N., 2003, Otsinka efektyvnosti strategiy reorganizatsiy bankiv na osnovi zlyttya ta poglynannya, Visnyk Ukrayins’koyi akademiyi bankivs’koyi spravy, no. 2.

Tsyganova N., 2016, Banks consolidation in Ukraine: financial background and consequences, Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, no. 1.

UniCredit Bank, [n. d.], http://www.UniCredit.ua/ [access: 08.02.2014]

Vasyl’chenko Z., 2004, Komertsiyni banky: restrukturyzatsiya ta reorhanizatsiya, Kondor, Kyyiv.

Verkhovna Rada Ukrainy, 2001, Zakon Ukrainy“Pro banky i bankivsku diyalnist’”, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page2 [access: 05.01.2017]

Wallace F., 1966, Some principles of acquisitions, The Corporate Merger, University of Chicago Press, Chicago.

Zlyttya ta poglynannya – 2013,http://ua.comments.ua/money/216989-zlittya-ta-poglinannya-2013.html [access: 16.08.2015].

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna