Internet usage in advertising and distribution in the banking services market

Tomasz Czuba,

Adam Borodo,

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań, których głównym celem było określenie stopnia wykorzystania Internetu w sektorze MŚP oraz w dystrybucji usług bankowych. Aby zrealizować założony cel, przeprowadzono badanie bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza badawczego (PAPI) na losowej próbie MŚP działających na polskim rynku usług bankowych. Przeprowadzono 1100 wywiadów z osobami decydującymi o wyborze banku do obsługi firmy. Uwagę zwraca wysoki stopień wykorzystania Internetu – tym wyższy, im więcej firma zatrudnia pracowników. Główny wniosek z badań mówi, że Internet traktować można jako sposób na prowadzenie biznesu lub jako narzędzie uzupełniające tradycyjny marketing, które zapewnia klientom wiele dodatkowych korzyści.

Słowa kluczowe: MSP, Internet, usługi bankowe, kanały dystrybucji, reklama, badania rynku
References

Kuchciak M., 1997, Geneza i rozwój Internetu, Internet, nr 7–8.

Oniszczuk-Jastrząbek A., 2007, Marketing w działalności internetowej przedsiębiorstwa,[in:] Przedsiębiorstwo – zasady działania, funkcjonowanie, rozwój,red. J. Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Rydel M., 1998, Podręczny leksykon promocji, GFKM,Gdańsk.

Szczepaniec M., Czuba T., Pietrzak J., 2015a, Finanse MSP 2015. Rynek usług bankowych, Credit Agricole SA, BNP Paribas SA, PKO Bank Polski SA, Gdańsk.

Szczepaniec M., Czuba T., Pietrzak J., 2015b, Finanse MSP 2015. Rynek usług ubezpieczeniowych, PZU SA, Compensa SA, AIG SA, Gdańsk.

Sznajder A., 2000, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków.

Unold J., 2000, Marketingowy potencjał cyberprzestrzeni, materiały na VIII Krajową Konferencję EDI-EC, Consulting, Dobieszków.

Wielki J., 2000, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna