Support mechanisms for social entrepreneurship in the Baltic Sea Region

Renāte Lukjanska,

Magda Leszczyna-Rzucidło,

Julia Kuznecova

Abstrakt

Artykuł przedstawia przegląd mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorczości społecznej dostępnych w siedmiu krajach Regionu Morza Bałtyckiego (RMB) wraz z odniesieniami do dostępnej literatury. Jego celem jest ocena mechanizmów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości społecznej oferowanych na poziomie krajowym i lokalnym z perspektywy ich wpływu na rozwój sektora przedsiębiorstw społecznych. Wywód opiera się na badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych w siedmiu krajach RMB oraz badaniach z wykorzystaniem grup fokusowych. Hipoteza badawcza zakłada, że występują duże różnice w poziomie wsparcia dostępnego dla przedsiębiorców społecznych w analizowanych krajach, a dostępne formy nie pokrywają się z oczekiwaniami przedsiębiorców. Badania wykazały, że oczekiwane przez przedsiębiorców społecznych mechanizmy wsparcia to: wyspecjalizowane instytucje finansowane doradcze, instrumenty bezpośredniego wsparcia finansowego oraz wsparcie infrastrukturalne. Wykazano, że mechanizmy wsparcia wymagają większego zaangażowania ze strony władz rządowych i regionalnych. Zaleca się także podejmowanie dalszych starań w celu ułatwienia dostępu do owych mechanizmów oraz lepszego dostosowania ich do potrzeb przedsiębiorców społecznych w analizowanych krajach.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość społeczna, mechanizmy wsparcia, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo
References

Bornstein D., 2004, How to change the world: Social entrepreneurs and the power of new ideas, Oxford University Press, Oxford.

Blair J.D., Rock T.T., Rotarius T., Fottler M.D., Bosse G.C., Driskill J.M., 1996, The problematic fit of diagnosis and strategy for medical group stakeholders – including IDS/Ns, Health Care Management Review, no. 1.

CCSE, 2001, Canadian Centre for Social Entrepreneurship, Social Entrepreneurship Discussion Paper no. 1, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=3ED60368F90C56C04EF0435EC4E7C015?doi=10.1.1.194.4683&rep=rep1&type=pdf[access: 10.01.2016].

Chell E., Nicolopoulou K., Karatas-Özkan M., 2010, Social entrepreneurship and enterprise: International and innovation perspectives, Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal, no. 6.

Cochran P.L., 2007, The evolution of corporate social responsibility, Business Horizons, no.2.

Crane A., Matten D., 2010, Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization, Oxford University Press, New York.

Dees J.G., Anderson B.B., 2003, For-profit social ventures, International Journal of Entrepreneurship Education, no. 1.

Duncan T, Caywood C., 1996, The concept, process and evolution of integrated marketing communications, Integrated communication: A synergy of persuasive voices, ed. E. Thorson and J. Moore.

Drayton W., 2002, The citizen sector: Becoming as competitive and entrepreneurial as business, California Management Review, no. 3.

EC, 2015, European Commission, A map of social enterprises and their eco-systems in Europe: Synthesis report, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12988&langId=en[access: 12.02.2016].

Hemingway C.A., 2005, Personal values as a catalyst for corporate social entrepreneurship, Journal of Business Ethics, no. 3.

Kusyk S.M., Lozano J.M., 2007, SME social performance: A four-cell typology of key drivers and barriers on social issues and their implications for stakeholder theory, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, no. 4.

Lauzikas M., Cernikovaite M.E., 2011, The model of social innovation in the emerging market of Lithuania, Intelektine Ekonomia, no. 3.

Lepoutre J., Justo R., Terjesen S., Bosma N., 2013, Designing a global standardized methodology for measuring social entrepreneurship activity: The Global Entrepreneurship Monitor social entrepreneurship study, Small Business Economics, no. 3.

Riege A., Lindsay N., 2006, Knowledge management in the public sector: Stakeholder partnerships in the public policy development, Journal of Knowledge Management, no. 3.

Roper J., Cheney G., 2005, Leadership, learning and human resource management: The means of social entrepreneurship today, Corporate Governance,no. 3.

Thompson J.L., Alvy G., Lees A., 2000, Social entrepreneurship: A new look at the people and the potential, Management Decision, no. 6.

Thompson J.L., 2002, The world of the social entrepreneur, The International Journal of Public Sector Management, no. 5.

Vollmann M., 2008, Social entrepreneurship in Germany, Social Science Research Network, http://ssrn.com/abstract=1162734[access: 22.03.2016].

Zahra S.A., Gedajlovic E., Neubaum D.O., Shulman J.M., 2009, A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges, Journal of Business Venturing, no. 5.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna