Advantages and disadvantages of international virtual project teams

Dorota Simpson

Abstrakt

Międzynarodowe zespoły wirtualne są stosunkowo nową formą organizacji pracy, ściśle powiązaną ze światowym rozwojem technologii informacyjnych. Ich dynamiczny rozwój powoduje wzmożone zainteresowanie korzyściami, ale także słabymi stronami tego typu współpracy w biznesie międzynarodowym. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy, a jego celem jest, oprócz uporządkowania terminologii odnoszącej się do różnych typów zespołów, zidentyfikowanie korzyści oraz zagrożeń, jakie niesie za sobą ta forma pracy. Aby osiągnąć tak sformułowany cel, wykorzystano metodę opisową oraz podejście jakościowe. Podstawową metodą zbierania danych jakościowych były nieustrukturyzowane indywidualne i grupowe wywiady oraz obserwacja, w szczególności obserwacja uczestnicząca. Zostały one wsparte danymi pochodzącymi ze źródeł wtórnych w postaci publikacji naukowych i raportów z przeprowadzonych badań ilościowych. Porównanie wyników analizy źródeł wtórnych i pierwotnych pozwoliło na zidentyfikowanie zalet i wad międzynarodowych zespołów wirtualnych, co ułatwiło sformułowanie wniosków i rekomendacji.

Słowa kluczowe: projekt międzynarodowy, wirtualny zespół projektowy, tradycyjny zespół projektowy, komunikacja wirtualna
References

Adler N.J., 1991, International Dimension of Organizational Behavior, Wadsworth Publishing, Belmont.
Alsharo M., Gregg D., Ramirez R., 2016, Virtual team effectiveness: The role of knowledge sharing and trust, Information & Management, no. 4.
Babic S., Ruzicka M., Ruzicka H., 2009, International project management, virtual collaboration beyond national boundaries, Cockpit Consulting, Salzburg.
BD, [n.d.], Business Dictionary, Team, http://www.businessdictionary.com/definition/team.html [access: 11.03.2017].
Bell B.S., Kozlowski S.W.J., 2002, A typology of virtual teams: Implications for effective leadership, Group and Organization Management, no. 1.
Bisbe J., Sivabalan P., 2017, Management control and trust in virtual settings: A case study of a virtual new product development team, Management Accounting Research.
Breu K., Hemingway C.J., 2004, Making organisations virtual: The hidden cost of distributed team, Information Systems Research Centre, no. 3.
Breuer C., Hueffmeier J., Hertel G., 2016, Does trust matter more in virtual teams? A meta-analysis of trust and team effectiveness considering virtuality and documentation as moderators, Journal of Applied Psychology, no. 8.
Burke K., Chidambaram L., 1995, Developmental differences between distributed and face-to-face groups in electronically supported meeting environments: An exploratory investigation, Group Decision and Negotiation, no. 3.
Chinowsky, P.S., Rojas P.E., 2003, Virtual teams: Guides to successful implementation, Journal of Management in Engineering, no. 3.
Chłopek P.S., 2011, Narzędzia i sposoby komunikacji wykorzystywane w pracy na odległość przez menedżerów zespołów wirtualnych, [in:] Prace naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, eds. Kowalczyk L., Mroczek F., Wydawnictwo WSZiP w Wałbrzychu, Wałbrzych.
Clear T., MacDonell S.G., 2011, Understanding technology use in global virtual teams: Research methodology and methods, Information and Software Technology, no. 9.
Czarnecka B., 2013, The conditions of working in a successful virtual teams, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University in Nowy Sącz, Nowy Sącz.
Duarte D.L., Snyder N.T., 2011, Mastering virtual teams: Strategies, tools, and techniques that succeed, Jossey Bass, San Francisco.
Germain M.-L., McGuire D., 2014, The role of swift trust in virtual teams and implications for human resource development, Advances in Developing Human Resources, no. 3.
Gibson C.B., Huang L., Kirkman B.L., Shapiro D.L., 2014, Where global and virtual meet: The value of examining the intersection of these elements in twenty-first-century teams, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, no. 1.
Gilson L.L., Maynard M.T., Jones Young N.C., Vartiainen M., Hakonen M., 2015, Virtual teams research: 10 years, 10 themes, and 10 opportunities, Journal of Management, no. 5.
Hackman J.R., 2002, Leading teams: Setting the stage for great performances, Harvard Business School Press, Boston.
Haffer J., 2009, Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
Hertel G., Geister S., Konradt U., 2005, Managing virtual teams: A review of current empirical research, Human Resource Management Review, no. 15.
Hinds P.J., Bailey D.E., 2003, Out of sight, out of sync: Understanding conflict in distributed teams, Organization Science, no. 6.
Hinds P.J., Mortensen M., 2005, Understanding conflict in geographically distributed teams: The moderation effectsof shared identity, shared context, and spontaneous communication, Organization and Science, 16.
Hoch J.E., Kozlowski S.W.J., 2014, Leading virtual teams: Hierarchical leadership, structural supports, and shared team leadership, Journal of Applied Psychology, no. 3.
Introduction to Research, [n.d.], University of Surrey, Guilford, http://libweb.surrey.ac.uk/library/skills/Introduction [access: 20.02.2017].
Huang R., Kahai S., Jestice R., 2010, The contingent effect of leadership on team collaboration in virtual teams, Computer in Human Behaviour, no. 5.
Johnson S.D., Suriya C., Won Yoon S., Berrett J., La Fleur J., 2002, Team development and group processes of virtual learning teams, Computer & Education, no. 39.
Jones R., Oyung R., Pace L., 2005, Working virtually: Challenges of virtual teams, Cyber Tech Publishing, London – New York.
Karoui M., Guerkan A., Dudezert A., 2010, Virtual team collaboration: A review of literature and perspectives, Proceedings of the 16th Americas Conference on Information Systems, Lima, Peru, August 12–15, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00509753/document [access: 10.03.2017].
Kirkman B.L., Mathieu J.E., 2005, The dimensions and antecedents of team virtuality, Journal of Management, no. 5.
Klitmoeller A., Lauring J., 2013, When global virtual teams share knowledge: Media richness, cultural difference, and language commonality, Journal of World Business, no. 48.
Kozlowski S.W.J., Bell B.S., 2013, Work group and teams in organizations: Review update, Cornell University ILR, http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1938&context=articles [access: 15.03.2017].
Kozlowski S.W.J., Ilgen D.R., 2006, Enhancing the effectiveness of work groups and teams, Psychological Science in the Public Interest, no. 3.
Lee-Kelley L., Sankey T., 2008, Global virtual teams for value creation and project success: A case study, International Journal of Project Management, no. 26.
Lipnack J., Stamps J., 2000, Virtual teams: People working across boundaries with technology, John Wiley & Sons, New York.
Lockwood J., 2015, Virtual team management: What is causing communication breakdown?, Language and Intercultural Communication, no. 1.
Morley S., Cormican K., Folan P., 2015, An analysis of virtual teams characteristics: A model for virtual project managers, Journal of Technology Management and Innovation, no. 1.
Nader A.E., Shamsuddin A., Zahari T., 2009, Virtual R&D teams in small and medium enterprises: A literature review, Academic Journals, no. 13.
Naresh J., 2009, Build teams to run marathons not sprints, [in:] 97 things every project manager should know: Collective wisdom from experts, eds. Davis B., O’Reilly Media, Inc., Sebastopol.
Pawlak M., 2006, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Pinjani P., Palvia P., 2013, Trust and knowledge sharing in diverse global virtual teams, Information & Management, no. 50.
PMI, [n.d.], What is project management, Project Management Institute, https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-project-management [access: 10.03.2017].
PMI, 1996, A guide to the project management body of knowledge, Project Management Institute Publishing Division, Sylva.
Popescu A.-D., Sirbu R., Suciu S., Draghici A., 2014, Cultural diversity and competencies in project teams, [in:] Proceedings of the 10th European Conference on Management, Leadership and Governance, ed. Grozdanic V., Zagreb.
Purvanova R.K., Bono J.E., 2009, Transformational leadership in context: Face-to-face and virtual teams, The Leadership Quarterly, no. 3.
Reed A.H., Knight L.V., 2010, Effect of a virtual project team environment on communication-related project risk, International Journal of Project Management, no. 28.
Sarker S., Sahay S., 2003, Understanding virtual team development: An interpretive study, Journal of the Association for Information Systems, no. 4.
Schiller S., Mannecke B.E., Nah F.F.H., Luse A., 2014, Institutional boundaries and trust of virtual teams in collaborative design: An experimental study in a virtual world environment, Computers in Human Behavior, no. 35.
Shachaf P., 2008, Cultural diversity and information and communication technology impacts on global virtual teams: An exploratory study, Information & Management, no. 2.
Shen Z., Lyytinen K., Yoo Y., 2015, Time and information technology in teams: A review of empirical research and future research directions, European Journal of Information Systems, no. 5.
Simpson D., 2011, Wpływ uwarunkowań kulturowych na zarządzanie projektami międzynarodowymi, [in:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Stahl G.K. et al., 2010, Applying a positive organizational scholarship lens to multicultural team research: A look at the bright side of team diversity, Scandinavian Journal of Management, no. 26.
Sundstrom E., De Meuse K.P., Futrell D., 1990, Work teams, American Psychologist, no. 2.
Townsend A.M., DeMarie S.M., Hendrickson A.R., 1998, Virtual teams: Technology and the workplace of the future, Academy of Management Executive, no. 12.
Vlaar P.W.L., Fenema P.C. van, Tiwari V., 2008, Cocreating understanding and value in distributed work: How members of onsite and offshore vendor teams give, make, demand, and break sense, MIS Quarterly, no. 2.
Zakaria N., Yusof S.A.M., 2015, Can we count on you at a distance? The impact of culture on formation of swift trust within global virtual teams, [in:] Leading global teams, eds. J.L. Wildman, R.Z. Griffith, Springer, New York.
Zhi-Ping F., Wei-Lan S., Bo F., Yang L., 2011, Trust estimation in a virtual team: A decision support method, Expert Systems with Applications, no. 8.
Zigurs I., 2003, Leadership in virtual teams: Oxymoron or opportunity, Organizational Dynamics, no. 4.
 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna