Terminology, traits, types, and trajectory of new product development

Kamran Davari Nikou

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie z perspektywy interdyscyplinarnej terminologii, charakterystyki, typologii, przeobrażeń oraz ścieżki rozwojowej procesu tworzenia nowych produktów (NPD), porównanie tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji oraz analiza skutków ubocznych. Do analizy danych wykorzystano metodę opisową oraz, w niektórych wypadkach, chronologiczną. Dane do badań pozyskano z ponad stu wiarygodnych źródeł literaturowych i internetowych. Przedmiot badań omówiono w kontekście marketingu, techniki, strategii, zarządzania i innowacji celem nakreślenia typologii oraz porównania tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji, kontrmodeli oraz skutków ubocznych NPD. Literatura fachowa poświęcona tworzeniu nowych produktów ukazuje się dopiero od pięćdziesięciu lat, jest więc stosunkowo młoda. Badanie ukazało przeobrażenia, które dokonały się na przestrzeni czasu w procesie tworzenia nowych produktów i usług, odkrywając tym samym tajemnice prawdziwie produktywnych procesów NPD – to może jednak nie wystarczyć, gdyż przyszłość jest mglista, złożona, wielowymiarowa i pełna niekonsekwencji.

Słowa kluczowe: tworzenie nowych produktów, tworzenie nowych usług, typologia, ścieżka rozwojowa
References

Abernathy W.J., Clark K.B., 1985, Innovation: Mapping the winds of creative destruction, Research Policy, no. 1.

Ahonen M., 2005, Designing information systems for creative problem solving and learning,E- Business Research Forum Conference, Tampere, Finland.

Alford C.L., Mason J.B., 1975, Generating new product idea,Journal of Advertising Research, no. 6.

AndersonA.M., 2008, Aframework for NPD management: Doing the right things, doing them right, and measuring the results, Trends in Food Science & Technology, no. 19.

Atkinson R., Wial H., 2008, Boosting productivity, innovation, and growth through a national innovation foundation, Bookings, https:// www.brookings.edu/research/ boosting-productivity-innovation-and-growth-through-a-national- innovation-foundation/ [access: 06.10.2017].

Barczak G., Griffin A., Kahn K.B., 2009, Perspective: Trends and drivers of success in NPD practices: Results of the 2003 PDMA best practices study, Journal of product Innovation Management, no. 26.

Bhuiyan N., 2011, Aframework for successful new product development, Journal of Industrial Engineering and Management, no. 4.

Bingham F.G., Quigley C.J., Jr., 1989, Venture team application to new product development, The Journal of Business & Industrial Marketing, no. 1.

Blythe J., 1999, Innovativeness and newness in high-tech consumer durables, Journal of Product & Brand Management, no. 5.

Bonner J.M., Ruekert R.W., Walker O.C., Jr., 2002, Upper management control of new product development projects and project performance, Journal of Product Innovation Management, no. 3.

Booz Allen Hamilton Inc., 1982, New product management for 1980s, Booz Allen Hamilton Inc., New York.

Brentani U., Kleinschmidt E.J., Salomo S., 2010, Success in global new product development: Impact of strategy and the behavioral environment of the firm, Journal of Product Innovation Management, no. 27.

Buday T., 1989, Capitalizing on brand extensions, Journal of Consumer Marketing, no. 4.

Calantone R.J., Schmidt J.B., Song X.M., 1996, Controllable factors of new product success: A cross-national comparison, Marketing Science, no. 4.

Clark K.B., Fujimoto T., 1991, Product development performance: Strategy, organization, and management in the world auto industry, Harvard Business School Press, Boston.

Cooper R.G., 1983, Aprocess model for industrial new product development, IEEE Transactions on Engineering Management, no. (1).

Cooper R.G., 2013, New products: What separates the winners from the losers and what drives success, [in:] PDMA handbook of new product development, K.B. Kahn (ed.), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.

 

Cooper R.G., 2015, The latest view: The StageGate® system for new product development, Product Development Institute Inc., http:// www.bobcooper.ca/images/ files/articles/2/2-2-The-Latest-View-on-Stage-Gate.pdf [access: 06.10.2017].

Cordero R., 1991, Managing for speed to avoid product obsolescence: A survey of techniques, Journal of Product Innovation Management, no. 4.

Crawford C.M., 1972, Strategies for new product development: Guidelines for a critical company problem, Business Horizons, no. 6.

Darasteanu C., Moskalenko M., 2010, New product development process goes global: A qualitative study of rethinking traditional concepts, master’s thesis, Umeå School of Business, Sweden.

Davari Nikou K., 2011, Factory-less manufacturing: The new paradigm of entrepreneurship in 3rd millennium, Farsar, Urmia, Iran

Deppe L. et al., 2002, The holistic view of the front end of innovation, Conference on IMTs and New Product Development, Mantova, Italy.

Durgee J.F., O’Connor G.C., Veryzer R.W., Jr., 1998, Using mini-concepts to identify opportunities for really new product functions, Journal of Consumer Marketing, no. 6.

Ernst H., 2002, Success factors of new product development: A review of the empirical literature, International Journal of Management Reviews, no. 1.

Felekoglu B., Maier A.M., Moultrie J., 2013, Interactions in new product development: How the nature of the NPD process influences interaction between teams and management, Journal of Engineering and Technology Management, n. 30.

Filippini R., Salmaso L., Tessarolo P., 2004, Product development time performance: Investigating the effect of interactions between drivers, Journal of Product Innovation Management, no. 21.

Flint D.J., 2002, Compressing new product success-to-success cycle time deep customer value understanding and idea generation, Industrial Marketing Management, no. 31.

 

Goldenberg J., Lehmann D.R., Mazursky D., 2001, The idea itself and the circumstances of its emergence as predictors of new product success, Management Science, no. 47.

Goldenberg J., Mazursky D., 2002, Creativity in product innovation, Cambridge University Press, Cambridge.

Gremyr I., Witell L., Löfberg N., Edvardsson B., Fundin A., 2014, Understanding new service development and service innovation through innovation modes, Journal of Business & Industrial Marketing, no. 2.

Griffin A., 1993, Metrics for measuring product development cycle time, Journal of Product Innovation Management, no. 10.

Griffin A., 1992, Evaluating QFD’s use in US firms as a pocess for developing products, Journal of Product Innovation Management, no. 3.

Harmancioglu N., McNally R.C., Calantone R.J., Durmusoglu S.S., 2007, Your new product development (NPD) is only as good as your process: an exploratory analysis of new NPD process design and implementation, R&D Management, no. 5.

Hauser J.R., Dahan E., 2007, New product development, [in:] Marketing management: Essential marketing knowledge and practice, R. Grover, N.K. Malhotra (eds.), McGraw Hill, Inc., Columbus Ohio.

Haverila M.J., 1995, The role of marketing when launching new products into the international markets: An empirical study in Finnish high-technology companies, Tampere University of Technology, Finland.

Herbig P.A., Kramer H., 1994, The effect of information overload on the innovation choice process, Journal of Consumer Marketing, no. 2.

 

Herstatt et al., 2004, Reducing project related uncertainty in the ‘fuzzy front end’ of innovation: A comparison of German and Japanese product innovation projects, International Journal of Product Development, no. 1.

Higham W., 2009, The next big thing: Spotting and forecasting consumer trends for profit, Kogan Page, London – Philadelphia.

Hines A., 2016, Future friendly design: Designing for and with future consumers, [in:] M.G. Luchs et al., Design thinking: New product development essentials for the PDMA, John Wiley & Sons, Hoboken – New Jersey.

Hopkins D.S., Bailey E.L., 1971, New product pressures, Conference Board Record, June.

Iamratanakul S., Patanakul P., Milosevic D., 2008, Innovation and factors affecting the success of NPD projects: Literature explorations and descriptions, International Journal of Management Science and Engineering Management, no. 3.

Jaruzelski B., Holman R., Duad O., 2001, Next-generation product development, Strategy+Business, https:// www.strategy-business.com/article/00076?gko=90b0b [access: 06.10.2017].

Johannessen J., Olsen B., Lumpkin G.T., 2001, Innovation as newness: What is new, how new, and new to whom?, European Journal of Innovation Management, no. 4.

Jugend D., Silva S.L. da, 2012, Integration in new product development: Case study in a large Brazilian high-technology company, Journal of Technology Management & Innovation, no. 1.

Juran J.M. et al., 1999, Juran’s quality handbook, McGraw-Hill, New York.

Kahn K.B., Barczak G., Nicholas J., Ledwith A., Perks P.J., 2012, An examination of new product development best practice, Journal of Product Innovation Management, no. 29.

Keaveney S.M., 2008, The blame game: An attribution theory approach to marketer–engineer conflict in high-technology companies, Industrial Marketing Management, no. 37.

Kerin R.A., Harey M.G., Rothe J.T., 1978, Cannibalization and new product development, Business Horizons, no. 5.

Khurana A., Rosenthal S.R., 1998, Towards holistic ‘front ends’ in new product development, Journal of Product Innovation Management, no. 1.

Kotler P., Armstrong G., 2010, Principles of marketing, Pearson Education Inc., Upper Saddle River.

Koudal P., Coleman G. C., 2005, Coordinating operations to enhance innovation in the global corporation, Strategy and Leadership, no. 4.

 

 

 

Krishna A., Kautish P., 2012, Innovation in new service development: The role of customer, International Conference on Trade, Tourism and Management, December 21–22, 2012, Bangkok, Thailand.

Krishnan V., Ulrich K.T., 2001, Product development decisions: A review of the literature, Management Science, no. 1.

Kowalkowski C., Kindström D., Alejandro T., Brege S., Biggemann S., 2012, Service infusion as agile incrementalism in action, Journal of Business Research, no. 6.

Kowalkowski C., Witell L., Gustafsson A., 2013, Any way goes: Identifying value constellations for service infusion in SMEs, Industrial Marketing Management, no. 42.

Kyriazis E., Massey G., 2008, The effects of formal and informal communication between marketing and R&D managers during new product development projects, Proceedings of the Academy of Marketing Conference, Marketing Academy, Aberdeen.

La Placa P.J., 2008, Marketing of high-tech products, services and innovations, Industrial Marketing Management, no. 37.

Levitt T., 1966, Innovative imitation, Harvard Business Review, September–October.

Little A.D., 2005, Innovation excellence 2005: How companies use innovation to improve profitability and growth, http:// www.adlittle.com/downloads/tx_adlreports/ADL_ Global_Innovation_Excellence_Survey_2005.pdf [access: 06.10.2017].

Lovelock C.H., Wirtz J., 2014, Services marketing: People, technology, strategy, Prentice Hall, Boston.

Lovelock C.H., Wirtz J., Chew P., 2012, Essentials of services marketing, Pearson Education, Singapore.

Madhavi K., 2014, The impact of product cannibalization on consumer purchasing decision: An attitudinal conflict paradigm, International Journal of Research in Business Management, no. 8.

McCarthy I.P., Tsinopoulos C., Allen P., Rose-Anderssen C., 2006, New product development as a complex adaptive system of decisions, The Journal of Product Innovation Management, no. 23.

Mendes G.H.S., Ganga G.M.D., 2013, Predicting success in product development: The application of principal component analysis to categorical data and binomial logistic regression, Journal of Technology Management & Innovation, no. 3.

Micheal K., Rochford L., Wotruba T.R., 2003, How new product introductions affect sales management strategy: The impact of type of ‘newness’ of the new product, Journal of Product Innovation Management, no. 20.

Mishra A., Chandrasekaran A., MacCormack A., 2015, Collaboration in multi-Partner R&D projects: The impact of partnering scale and scope, Journal of Operations Management, no. 33–34.

Moreau E.B., Tether B.S., 2010, From transacting to inter-relating? Service innovation amongst UK manufacturers, Conference on Opening up Innovation: Strategy, Organization and Technology, Imperial College, London.

Morgan T. et al., 2015, The dark side of the entrepreneurial orientation and market orientation interplay: A new product development perspective, International Small Business Journal, no. 7.

Muller N.D., 2015, Design thinking versus lean startup: Do these methods lead to more creative and customer focused ideas?, Master’s thesis, Erasmus University, Rotterdam.

Murthy D.N.P., Rausand M., Østerås T., 2008, Product reliability: Specification and performance, Springer, London.

Ng I.C.L., 2014, Creating new markets in the digital economy, Cambridge University Press, New York.

Nordlund H., Poskela J., 2005, Front end customer orientation: The effect of innovation radicalness, Proceedings of the XVI ISPIM Conference, June19–22, 2005, Porto, Portugal.

Owens J.D., Davies J., 2000, The importance of a new product development process: Getting started, 1st European Conference on KM, Bled School of Management, Bled, Slovenia.

 

 

Ozer M., 2002, What do we know about new product idea selection?, Center for Innovation Management Studies at North Carolina State University.

Ozer M., Chen Z., 2006, Do the best new product development practices of US companies matter in Hong Kong?, Industrial Marketing Management, no. 35.

Paashuis V., 1998, The organisation of integrated product development, Springer, London.

Palmer A., 2009, Introduction to marketing: Theory and practice, Oxford University Press, New York.

Pekkarinen O., Salminen R.T., 2013, Developing industrial solution offerings: A framework and management guidelines, Journal of Business Marketing Management, no. 3.

Prahalad C.K., Hamel G., 1990, The core competences of the corporation, Harvard Business Review, no. 3.

Poolton J., Barclay I., 1998, From past research to future applications, Industrial Marketing Management, no. 27.

Rhee B.V.D., 2015, Innovate or perish: New product development as a key domain of operations management, https:// www.nyenrode.nl/docs/default-source/pdf%27s/pdf%27s--- faculteit-research/oraties-emeritaatsredes/bo-van-de-rhee_ inaugural_lecture.pdf?sfvrsn=719bc414_2 [access: 06.10.2017].

Sänn A., 2017, The preference-driven lead user method for new product development: A comprehensive way to stimulate innovations with internal and external sources, Springer, Wiesbaden.

Santamaría L., Nieto M.J., Miles I., 2012, Service innovation in manufacturing firms: Evidence from Spain, Technovation, no. 2.

Schiffman L.G., Kanuk L.L., 1997, Consumer behavior, Prentice Hall, Upper Saddle River.

Scott E., Govender T., Merwe N. van der, 2016, The X-factor of cultivating successful entrepreneurial technology-enabled start-ups: Informing science, International Journal of an Emerging Trans Discipline, no. 19.

Shah J.J., Kulkarni S.V., Vargas-Hernandez N., 2000, Evaluation of idea generation methods for conceptual design: Effectiveness metrics and design of experiments, Journal of Mechanical Design, no. 122.

Shah J.J., Vargas-Hernandez N., 2003, Metrics for measuring ideation effectiveness, Design Studies, no. 24.

Shekar A., 2007, An innovative model of service development: A process guide for service managers, The Public Sector Innovation Journal, no. 1.

Song X.M., Neeley S.M., Zhao Y., 1996, Managing R&D marketing integration in the new product development process, Industrial Marketing Management, no. 25.

Sorli M., Stokic D., 2009, Innovating in product/process development: Gaining dace in new product development, Springer, London.

Suomala P., Jokioinen L., 2003, The patterns of success in product development: a case study, European Journal of Innovation Management, no. 4.

Swink M., Song M., 2007, Effects of marketing-manufacturing integration on new product development time and competitive advantage, Journal of Operations Management, no. 25.

Takeuchi H., Nonaka I., 1986, The new product development game, Harvard Business Review, January–February.

Tatikonda M.V., Zeithaml V.A., 2002, Managing the new service development process: Multi-disciplinary literature synthesis and directions for future research, [in:] T. Boone, R. Ganeshan, New directions in supply-chain management: Technology, strategy, and implementation, AMACOM, New York.

 

Ulaga W., Reinartz W. J., 2011, Hybrid offerings: How manufacturing firms combine goods and services successfully, Journal of Marketing, no. 6.

Ulrich K., Eppinger S., 1995, Product design and development, McGraw-Hill Inc., New York.

Verganti R., 1997, Leveraging on systematic learning to manage the early phases of product innovation projects, R&D Management, no. 4.

WheelwrightS.C., Clark K.B., 2007, Leading product development: The senior manager’s guide to creating and shaping the enterprise, Free Press, New York.

Wilson A., Zeithaml V.A., Bitner M.J., Gremler D.D., 2012, Services marketing: Integrating customer focus across the firm, McGraw-Hill Inc., New York.

Witell L., Edvardsson B., Meiren T., Schäfer A., 2014, New service development in manufacturing firms: Similarities and differences with new service development and new product development, Journal of Applied Management and Entrepreneurship, no. 3.

Zapata A.R.P, Cantú S.O., 2008, Gestion estrategica de la tecnologia en el predesarrollo de nuevos productos, Journal of Technology Management & Innovation, no. 3.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna