International Business and Global Economy,2017, Tom 36

Redaktor naukowy: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: tworzenie nowych produktów, tworzenie nowych usług, typologia, ścieżka rozwojowa, projekt międzynarodowy, wirtualny zespół projektowy, tradycyjny zespół projektowy, komunikacja wirtualna, przedsiębiorczość społeczna, mechanizmy wsparcia, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo , lojalność klienta, satysfakcja klienta, B2B, usługi, bezpieczeństwo elektroniczne, MSP, Internet, usługi bankowe, kanały dystrybucji, reklama, badania rynku, restrukturyzacja, banki komercyjne, M&A, koncentracja, wskaźnik Herfindahla-Hirschmana, orientacja rynkowa, marketing, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, produkcja, ekonomia, finanse międzynarodowe, globalizacja, islamski system ekonomiczny i finansowy, poziom cen, Litwa, euro, inflacja, ekonomia konsumencka , handel, Iran, Polska, sankcje, perspektywy, polskie inwestycje bezpośrednie, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ekspansja inwestycyjna, optymalizacja fiskalna, klimat inwestycyjny, kraje bałtyckie, handel międzynarodowy, polityka handlowa, wzrost gospodarczy, BRICS, towary, globalne łańcuchy wartości, finansjalizacja, globalne regulacje bankowe, unia bankowa, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, unia celna, kodeks celny, uproszczenia celne, obsługa celna, innowacyjność, kapitał ludzki, edukacja, innowacja, region Morza Ba³tyckiego, Europa 2020, stabilnooeæ sektora bankowego, systemCAMEL, kraje ba³tyckie, Ba³kany Zachodnie, gospodarka, kultura, spo³eczeñstwo, sieci, networking

Artykuły

Ilość

Rozwój globalnej gospodarki i międzynarodowego biznesu – nowe spojrzenie na sieci i networking

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 21-30
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.001.7449

Financial comparison of Western Balkan and Baltic Sea states using the CAMEL approach

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 31-46
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.002.7450

Innovation capabilities of the Baltic Sea region: Meeting Europe 2020 innovation targets?

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 47-59
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.003.7451

Zależności pomiędzy edukacją na różnych kierunkach studiów a innowacyjnością gospodarki

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 60-76
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.004.7452

Poprawa funkcjonowania unii celnej UE w kontekście postanowień Unijnego Kodeksu Celnego

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 77-89
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.005.7453

Globalne regulacje bankowe w dobie pokryzysowej

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 90-102
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.006.7454

New developments in world trade in the first quarter of the 21st century

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 105-113
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.007.7455

Główne czynniki spadku dynamiki handlu międzynarodowego w latach 2008–2015

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 114-127
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.008.7456

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów bałtyckich

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 128-143
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.009.7457

Tendencje w rozwoju polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych kierowanych do sektora usług

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 144-156
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.010.7458

Conditions of Iranian international trade in terms of lifting the sanctions: A case study of Polish-Iranian trade perspectives

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 157-170
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.011.7459

Litwa w strefie euro. Proces wejścia i skutki inflacyjne wprowadzenia nowej waluty

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 171-182
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.012.7460

Islamic finance: Challenges in 2017 and further ahead

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 183-205
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.013.7461

Market orientation and competitiveness of Polish manufacturing companies

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 209-221
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.014.7462

A study of the motives for restructuring commercial banks

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 222-234
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.015.7463

Internet usage in advertising and distribution in the banking services market

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 235-247
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.016.7464

Satisfaction and dimensions of loyalty in B2B markets: A study among the users of electronic security services

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 248-261
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.017.7465

Support mechanisms for social entrepreneurship in the Baltic Sea Region

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 262-274
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.018.7466

Advantages and disadvantages of international virtual project teams

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 275-287
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.019.7467

Terminology, traits, types, and trajectory of new product development

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 288-308
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.020.7468

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna