Artykuły

Ilość

Zastosowanie modelu struktury kapitału Mertona Howarda Millera w warunkach zmienności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2018–2019

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 7–23
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.001.11500

Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją – stan i perspektywy

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 24–37
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.002.11501

Główne zmiany w światowym handlu usługami

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 38–55
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.003.11502

A cross-national survey on norm and nature of idea generation in new - product development

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 56–77
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.004.11503

Safety of investing in Polish cooperative bonds – risk aspect

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 78–104
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.005.11504

Relationship between FDI and international trade – evidence from Nigeria

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 105–118
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.006.11505

Unia Europejska a Nowy Jedwabny Szlak

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 119–137
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.007.11506

Indywidualizm kulturowy na przykładzie stereotypowego Polaka i Hiszpana

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 138–148
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.008.11507

Wpływ turystyki na gospodarkę Hiszpanii

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 149–161
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.009.11508