Indeksacja w bazach danych

Czasopismo International Business and Global Economy jest indeksowane w następujących bazach danych:

BazEkon

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

EBSCO

EconLit

ERIH Plus

Google Scholar

ICI Journals Master List 2016: 84.12

NSD

Wolrlcat

ZBD