Sanctuaries in Lviv archdiocese: current state and development prospects

Oresta Bordun,

Andrij Kovalchuk

Abstrakt

This article provides a geographical and functional analysis of the biggest Roman Catholic sanctuaries in Lviv archdiocese. It also explains the definition of the word “sanctuary”, its connection with Catholic canons. Based on the survey, the amount of pilgrims of 15 sanctuaries in Lviv archdiocese is calculated. Some of them are more than three hundred years in action, and some are quite new. The part of the sanctuaries is located in little villages with poorly developed infrastructure, and this is a problematic issue. The image of spatial layout the sanctuaries in Lviv archdiocese and differentiation amount of pilgrims in 2017 are show. It is interesting to dwell on some of the most popular  sanctuaries in more details. Characteristics of Sanctuary of St Anthony in Lviv and others sacred place are exposed. Problems and perspectives of sanctuaries in Lviv archdiocese are identified.

Słowa kluczowe: sanctuary, amount of pilgrims, canon, location of the sanctuaries
References

Adamczyk J., 2014, Wokół prawnej definicji sanktuarium, Prawo Kanoniczne, 57(3), 65–82.

Code of Canon Law Chapter III. Shrines, http://www.vatican.va [05.03.2018].

Doroszewski W., 1958–1969, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.

Flaga M., 2014, Sacred places in Lviv – their changing significance and functions, Prace Geograficzne, 137, 91 – 114.

Kopij G., 2011, Sanktuaria Archdiecezji Lwowskiej. Przewodnik, Wydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża, Lwów-Opole.

Kozłowska A., 2011, Wywiad z o. Sławomirem Zielińskim,  dyrektorem Wydziału duszpasterstwa ogólnego, pracownikiem kurii lwowskiej „Archidiecezja lwowska odradza się z popiołów”, http://www.radomsko.franciszkanie.pl/wywiad_s_zielinski.html [05.03.2018].

The Archdiocese of Lviv of the Latins Archdiocesis Leopolitana Latinorum in Ukraine, http://rkc.lviv.ua [05.03.2018]

Бордун О., Шуманська Ю., 2014, Сучасний стан і перспективи розвитку в Україні європейського паломницького шляху Святого Якова, Географія та туризм, 28, 131–140.

Київсько-Житомирська Дієцезія, https://kzd.org.ua [05.03.2018].

Попович Я., 2014, Паломництво у ранньохристиян- ський період, Вісник Житомирського державного університету, 6(78), 68–73.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.