Kontakt z redakcją

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Gdański

„Journal of Geography, Politics and Society”

ul. Jana Bażyńskiego 4

80-309 Gdańsk (Poland)

e-mail : gpsjour@ug.edu.pl

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.