Indeksacja w bazach danych

Arianta

BazEkon

Bazhum

CEEOL - Central and Eastern European Online Library

CEON

CEJSH

ERIH PLUS

Google Scholar

Index Copernicus 2015: 75.05

Index Copernicus 2016: 83.95

WorldCat

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.