Indeksacja w bazach danych

Arianta

CEON

Google Scholar

Index Copernicus 2015: 75.05

WorldCat

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.