Kolegium redakcyjne

Editor-in-chief: Tomasz Michalski.
Associate editors: Alexandru Ilieş, Jakub Potulski.
Secretaries to the editors: Tomasz Wiskulski.
Subject editors: Grażyna Chaberek-Karwacka, Cezary Mądry, Marcin Połom, Oleksandr Radchenko, Wioletta Szymańska, Maciej Tarkowski, Viera Žúborová.
Language editor: Tatiana Tőkőlyová.
Statistical editor: Mikołaj Bartłomiejczyk.
Cover design (since Issue 5): Maciej Beister
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.