Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Stefan Zamecki
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Joanna Schiller-Walicka, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem naukowym poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się od roku 1956. Pierwszym redaktorem naczelnym pisma był prof. Bogdan Suchodolski. Początkowo pismo było wydawane pod egidą Komitetu Historii Nauki PAN, obecnie zaś wydawcą jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w piśmie artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim, angielskim i rosyjskim (dawniej także we francuskim).„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest obecny w bazach Scopus, CEJSH, BazHum, BazTech, ERIH, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.

ISSN 0023-589X
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3

Redaktor naczelny: Stefan Zamecki
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Joanna Schiller-Walicka, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 29 listopada 2018

Artykuły

Ilość

„Nie będę czytał tych staroci”. O niechęci do poznawania historii dyscypliny

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 7-25
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.016.9507

Co daje lepsze korzyści ‒ „stan badań” czy „historia problemu”?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 27-33
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.017.9508

Współpraca Edwarda Schuncka z Leonem Marchlewskim w świetle zachowanej korespondencji

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 35-62
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.018.9509

Pracownia Chemiczno-Analityczna Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1897–1914 (w świetle „Wiadomości Farmaceutycznych”)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 63-90
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.019.9510

Plamy słoneczne podczas Minimum Maundera

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 91-130
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.020.9511

Związki Królestwa Polskiego z Europą Zachodnią w dziedzinie oświaty i nauki w świetle protokołów posiedzeń RWP w latach 1845–1850

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 131-147
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.021.9512

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

List Jana Bernarda Miłego (1789-1839) do Henri-Marie Ducrotay de Blainville'a (1777-1850) w zbiorach Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w Paryżu

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 149-152
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.022.9513

Egzemplarz Anatome Testudinis Europae ze zbiorów Biblioteki Wróblewskich w Wilnie - interesujący dokument historii nauki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 153-154
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.023.9514

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 155-161
Data publikacji online: 29 listopada 2018

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 163-235
Data publikacji online: 29 listopada 2018