Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Joanna Schiller-Walicka
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem naukowym poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się od roku 1956. Pierwszym redaktorem naczelnym pisma był prof. Bogdan Suchodolski. Początkowo pismo było wydawane pod egidą Komitetu Historii Nauki PAN, obecnie zaś wydawcą jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w piśmie artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim, angielskim i rosyjskim (dawniej także we francuskim).„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest obecny w bazach Scopus, CEJSH, BazHum, BazTech, ERIH, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1

Redaktor naczelny: Joanna Schiller-Walicka
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 6 lutego 2019

ARTYKUŁY

Sortuj według

Architektura w kręgu zainteresowań Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, 1800–1832

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 9-37
Data publikacji online: 14 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.001.10109

Pierwsze w Królestwie Polskim łukowe mosty systemu Moniera zbudowane przez inżyniera Arnolda Bronikowskiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 39-55
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.002.10110

Gazownie komunalne Poznania i Lwowa na początku XX w. Próba charakterystyki i porównania ich rozwoju

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 57-75
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.003.10111

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Z gabinetu osobliwości do gabinetu naturalnego, od kultury ciekawości do fascynacji nauką, czyli Józefa Jerzego Hylzena wkraczanie w świat uczonych

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 79-96
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.004.10112

„Giganta opisywać – zuchwałe rzemiosło...” Jak powstawała biografia prof. Józefa Kostrzewskiego (1885–1969), czołowego polskiego prehistoryka i muzeologa

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 97-112
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.005.10113

THE CORRESPONDENCE OF JOHANNES HEVELIUS

The Correspondence of Johannes Hevelius: Between Science and Science Policy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 115
Data publikacji online: 28 marca 2019

The Correspondence between Johannes Hevelius and Pierre des Noyers, as the Mirror of Scientific Novelties

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 117-123
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.006.10114

Stanisław Lubieniecki and Johannes Hevelius: (Extra)ordinary “Men of Letters”

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 125-137
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.007.10115

Pierre Des Noyers, a Scholar and a Courtier

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 139-146
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.008.10116

“Peripheral” Astronomy in the Correspondence of Johannes Hevelius: A Case Study of Maria Cunitia and Elias von Löwen

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 147-155
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.009.10117

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Jak być (zostać) dobrym historykiem? Marcin Kula, Jerzy Jedlicki, historyk nietypowy, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2018, ss. 154.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 159-166
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.010.10118

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 167-182
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.011.10152

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 185-189
Data publikacji online: 28 marca 2019