Kronika

Abstrakt
 • Leszek Zasztowt, Polsko-Rosyjskie relacje naukowe A.D. 2018. KonferencjaKomisji Historyków Polski i Rosji w Warszawie w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Uniwersytet Warszawski, 26–29 września 2018: Rok 1918 – koniec starej i narodziny nowej Europy.  Odrodzone Państwo Polskie i Sowiecka Rosja 159
   
 • Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Konferencja „Józef Hurwic – Człowiek i Uczony” 168
   
 • Barbara Bienias, Międzynarodowa konferencja „Nicolaus Copernicus in the 21st Century: Context, Resources, Methods”, 21–22 maja 2018 (Warszawa-Lubawa)  170
   
 • Barbara Bienias, Nagroda im. Jana Jędrzejewicza przyznana po raz szósty  173
   
 • Barbara Bienias, Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej ESHS 2018 w Londynie 175
 • O autorach