Polscy studenci farmacji na Uniwersytecie. Dorpackim w świetle badań prof. Jadwigi Brzezińskiej (Jadwiga Brzezińska, Rola Uniwersytetu w Dorpacie w kształceniu polskich studentów farmacji (1802–1918), Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN, Kołobrzeg, 2017, ss. 904.)

François Ledermann,

Paulina Oszajca

Abstrakt