Historyk czy szpieg? – zachodni historycy w sowieckich archiwach. Sheila Fitzpatrick, A Spy in the Archives. A Memoir of Cold War Russia, I.B. Taurus, London-New York 2014, ss. 346

Jan Szumski

Abstrakt

A historian or a spy? – Western historians in the Soviet Archives. Sheila Fitzpatrick, A Spy in the Archives. A Memoir of Cold War Russia, I.B. Taurus, London-New York 2014, 346 pp.

The article focuses on Sheila Fitzpatrick’s experience of the late 1960s in the Soviet Union. It was a time when the “scientific exchanges” between the USSR and western powers began as a part of cultural diplomacy. As a historian from capitalistic country, Fitzpatrick had the unique experience of working on the Soviet period in the Soviet archives. Western scholars were subject to the control of the Soviet authorities, which often accused westerns in ideological diversion and spying. The portrayal of Soviet journal “Novy Mir” depicted the intellectual trends and literary milieu in the USSR. Thus, A Spy in the Archives, is not only record of Fitzpatrick’s personal history, but of Soviet intellectual history as well.

Słowa kluczowe: Sovietology, Soviet archives, Sheila Fitzpatrick.
References

Bożek J., Kulisy rewolucji październikowej okiem Sheili Fitzpatrick, „Polityka” 2017, 30.09 www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1725488,1,kulisy-rewolucji-pazdziernikowej-okiem-sheili-fitzpatrick.read [dostęp 6.04.2018].

Cohen Z., Rethinking the Soviet Experience: Politics and History Since 1917, New York 1986.

Fitzpatrick S., Education and Social Mobility in the Soviet Union 1921–1934, Cambridge 1979.

Fitzpatrick S., Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s, Oxford 1999.

Fitzpatrick S., Mischka’s War: A Story of Survival from War-Torn Europe to New York, London, New York 2017.

Fitzpatrick S., My Father’s Daughter: Memories of an Australian Childhood, Carlton 2010.

Fitzpatrick S., New Perspectives on Stalinism, „The Russian Review” 1986, nr 4 (45), s. 357–373.

Fitzpatrick S., On Stalin’s Team: the Years of Living Dangerously in Soviet Politics,Princeton 2015.

Fitzpatrick S., Rewolucja rosyjska, tłum. J. Bożek, Warszawa 2017.

Fitzpatrick S., Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization, Oxford 1994.

Fitzpatrick S., The Russian Revolution, Oxford 2017.

Fitzpatrick S., Zespół Stalina. Niebezpieczne lata radzieckiej polityki, tłum. K. Iwaszkiewicz, Wołowiec 2017.

Fitzpatrick S., Życie codzienne pod rządami Stalina: Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku, tłum. J. Gilewicz, Kraków 2012.

Keenan E.L., Josef Dobrovský and the Origins of the Igor’ Tale, Cambridge, Mass. 2003.

Keenan E.L., The Kurbskii-Groznyi Apocrypha: the Seventeenth-century Genesis of the “Correspondence”Attributed to Prince A. M. Kurbskii and Tsar Ivan IV, Cambridge, Mass. 1971.

Kornat M., Polska szkoła sowietologiczna. 1930–1939, Kraków 2003.

Sobczak J., Zmierzch ery Gorbaczowa i triumf Jelcyna: mój znikający świat... (z „Dziennika moskiewskiego” 1990–1992), Warszawa 2012.

Suny R.G., Roundtable: What is a School? Is There a Fitzpatrick School of Soviet History?, „Acta Slavica Japonica” t. 24, 2007, s. 229–241.

Szumski J., Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964, Warszawa 2016.

Śliwowska W., Śliwowski R., Nasze familijne potyczki z cenzurą PRL, [w:] Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Z. Romek, Warszawa 2000, s. 215–228.

Śliwowska W., Śliwowski R., Rosja, nasza miłość, Warszawa 2008.

Walicki A., Idee i ludzie. Próba autobiografii, Warszawa 2010.

Writing the Stalin era: Sheila Fitzpatrick and Soviet historiography, red. G. Alexopoulos, J. Hessler, K. Tomoff, New York 2011.

Буковский В., Московский процесс, Москва 1996.

«Возвратить домой друзьями СССР...» Обучение иностранцев в Советском Союзе. 1956–1965, red. Т.Ю. Красовицкая, З.К. Водопьянова, Т.В. Домрачева, Москва 2013.

Лапин Н., Англо-американские фальсификаторы истории Второй мировой войны, „Вопросы истории” 1950, nr 5, s. 37–50.

Штейн Б., Французские фальсификаторы истории, „Вопросы истории” 1948, nr 8, s. 96–105.

Штейн Б., Английские фальсификаторы истории, „Вопросы истории” 1949, nr 8, s. 122–129.