Stanisław Lubieniecki and Johannes Hevelius: (Extra)ordinary “Men of Letters”

Maciej Jasiński

Abstrakt

The correspondence with Stanisław Lubieniecki (1623–1675) is the fourth most voluminous in the corpus of letters of Johannes Hevelius (1611–1687) – there are over ninety letters they wrote to each other between 1664 and 1673. Their positions in the learned world, however, were very unequal. Hevelius was a reputed astronomer and a fellow of the Royal Society, while Lubieniecki was an amateur interested in comets and astronomy. In this paper, I present the goals they have in this correspondence and the ways in which they tried to achieve them, and I try to explain why their correspondence was so numerous and long-lasting.

Słowa kluczowe: Jan Heweliusz (1611–1687), Stanisław Lubieniecki (1623–1675), korespondencja naukowa, historia astronomii, komety , Johannes Hevelius (1611–1687), scholarly correspondence, history of astronomy, comets
References

Manuscript sources

Bibliothèque d’Observatoire de Paris, Correspondance de Johannes Hevelius, C1, v. 1–16.

Leiden University Library, ms. PAP 15, ms. HUG 45.

 

Printed sources

Lubieniecki S., Theatri Cometici Exitus, Amstelodami 1668.

Lubieniecki S., Theatri Cometici Pars Posterior, Amstelodami 1666.

Lubieniecki S., Theatri Cometici Pars Prior, Amstelodami 1668.

Mayr (Marius) S., Mundus Jovialis, [Nuremberg] 1614.

Olhoff J.E., Excerpta ex Literis [...] ad Dominum Johannem Hevelium, Gedani 1683.

 

Modern editions of sources

Correspondance du p. Marin Mersenne, religieux minime, ed. by C. de Waard, A. Beaulieu, vol. 14, Paris 1980.

Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657–1699), ed. by B. Lisiak, L. Grzebień, Kraków 2005.

 

Critical literature

Correspondance de Johannes Hevelius. Tome I: Prolégomènes critiques, ed. by Ch. Grell, Turnhout 2014.

Grell Ch., Jan Heweliusz i jego czasy, transl. by I. Kraszewski, Warszawa, Gdańsk 2016.

Hetherington N.S., The Hevelius-Auzout Controversy, “Notes and Records of the Royal Society of London” vol. 27, 1972, no 1, p. 103–106.

Jasiński M., Pochodnie komet a pochodnie wojny. Stanisław Lubieniecki (1623–1675) i astrologia kometarna, [in:] Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, ed. by K. Arciszewska, U. Patocka-Sigłowy, Gdańsk 2018, p. 59–71.

Jasiński M., Stanisław Lubieniecki i astronomia kometarna XVII stulecia, Warszawa, Gdańsk 2017.

Kowalik J., Stanisław Lubieniecki: företrädare för socinianerna och svensk korrespondent, “Karolinska förbundets årsbok” 1981/2, p. 148–173.

Kowalik J., Szwedzka korespondencja Stanisława Lubienieckiego, “Odrodzenie i Reformacja w Polsce” vol. 47, 2003, p. 177–190.

Milani N.E., The Prodromus Cometicus in the Académie des Sciences and the Royal Society: the Hevelius-Auzout Controversy, [in:] Johannes Hevelius and his Gdańsk, ed. by M. Turek, Gdańsk 2013, p. 195–208.

Pickard A.O., Note on “Simon Marius” and the “Mundus Jovialis”, “The Observatory” vol. 40, 1917, p. 119–122.

Przypkowski T., Zainteresowania matematyczno-przyrodnicze Braci Polskich, [in:] Studia nad arianizmem, ed. by L. Chmaj, Warszawa 1959, p. 391–424.

Schultz D., The Andromeda Galaxy and the Rise of Modern Astronomy, New York 2012.

Shapin S., A Social History of Truth, Civility and Science in Seventeenth-Century England, Chicago, London 1994.

Tazbir J., Stando lubentius moriar. Biografia Stanisława Lubienieckiego, Warszawa 2003.

Tazbir J., Stanisław Lubieniecki. Przywódca ariańskiej emigracji, Warszawa 1961.