Recenzje

Tomasz Siewierski,

Jerzy Supady,

Ewa Śnieżyńska-Stolot

Abstrakt

Tomasz Siewierski, Krystyna Śreniowska, Moje życie, oprac., wstęp i komentarz J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 240

Jerzy Supady, Zdzisław Gajda, Medale medyczne Małgorzaty Kot, Wydawnictwo Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Historii Medycyny, Kraków 2018, ss. 157

Ewa Śnieżyńska-Stolot, Sylwia Konarska-Zimnicka, „Wenus panią roku, Mars towarzyszem…” Astrologia w Krakowie XV i początku XVI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2018, ss. 454.