Paryskie ślady przyrodniczych badań Kaukazu Ludwika Młokosiewicza (1831–1909)

Piotr Daszkiewicz

Abstrakt

Ludwik Młokosiewicz was a collaborator of the Zoological Cabinet of Warsaw and an explorer of the Caucasian nature. The Caucasian specimens he collected can be found in several naturalist collections all over Europe. The author undertook the research of Młokosiewicz’s traces in Paris for two reasons: firstly, because of the relationship between the National Museum of Natural History (MNHN) and the Zoological Cabinet of Warsaw; secondly, because of Ludwik Młokosiewicz’s visit in Paris in 1875. Besides the specimens in the collection of the MNHN (which include the holotype of the Caucasian salamander), the author found only one letter from Ludwik Młokosiewicz to Jerzy Wandalin Mniszech. The subject of this letter is the trade of beetles and the project of an expedition to Georgia and Armenia.

Data zgłoszenia artykułu: 27 listopada 2018

Data przyjęcia do druku: 30 grudnia 2018

Słowa kluczowe: Ludwik Młokosiewicz, fauna Kaukazu, paryskie kolekcje przyrodnicze , fauna of Caucase, Paris’ natural history collections
References

Chodubski A., Ludwik Młokosiewicz (1831–1909) – pionier badań fl ory i fauny Kaukazu, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 27, 1982, nr 2, s. 421–428.

Daszkiewicz P., Paryska sprzedaż entomologicznej kolekcji Jerzego Wandalina Mniszcha (1824–1881) – jedno z najważniejszych wydarzeń dziewiętnastowiecznej zoologii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 58, 2013 nr 4, s. 61–70.

Gil W., Ludwik Młokosiewicz- Polski badacz na Kaukazie, „Sylwan” 2013, s. 158–160.

Hryniewiecki B., Ludwik Młokosiewicz – miłośnik i badacz przyrody Kaukazu (1831–1909), „Wszechświat” 1950, s. 136–139.

Kowalska K., Mroczkowska A., Zielińska B., Władysław Taczanowski Listy do Antoniego Wagi Konstantego Branickiego i Benedykta Dybowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964 („Memorabilia Zoologica”, t. 12).

Moret P., Entomologistes et chasszeurs d’insectes en Amérique du Sud au XIXe siècle, [w:] 118e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Section d’histoire des sciences, CTHS, Pau 1993, s. 395–408

Taczanowski L., Contributions à la Faune Ornithologique du Caucase, „Bulletin de la Société Zoologique de France” t. 12, 1887, s. 618–626.

Waga A., Nouvelle espèce de Salamandride, „Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée” seria 3, t. 4, 1876, s. 326–328.