Recenzje

Maciej Jasiński,

Tomasz Siewierski,

Tadeusz Srogosz,

Anna Trojanowska

Abstrakt

Maciej Jasiński, Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego i Gottfrieda Wilhelma Leibniza z lat 1670–1698, tłum., wstęp i przypisy Dorota Sieńko, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2019 (seria Silva rerum), ss. 255

Tomasz Siewierski, Piotr Biliński, Wacław Tokarz 1873–1937. Historyk walk o niepodległość, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, ss. 214

Tadeusz Srogosz, Професори Дніпровського Національного Університету імені Олеся Гончара. Біобібліографічний довідник[Profesorowie Dnieprzańskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Ołesia Honczara. Biobibliograficzny informator], wydanie trzecie, red. Kolegium (przewodniczący: Mykoła W. Poljakow), red. nauk. Serhij I. Switlenko, LIRA, Dnipro 2018, ss. 398

Anna Trojanowska, Krzysztof Rejmer, Zapomniana historia nauki. Panny apteczkowe, znachorzy, kołtuny, PWN Warszawa 2019, ss. 417