Stanisław Zakrzewski (1873–1936) i jego uczniowie

Joanna Pisulińska

Abstrakt

Stanisław Zakrzewski (1873–1936) and his Students

In 1907, Stanisław Zakrzewski (1873–1936), one of the most outstanding Polish historians of the interwar period, created a seminar on Polish history at the University of Lwów which prepared students for further research on the history of the Polish state of the Piast and Jagiellonian times. During the time the seminar was active (1907–1936), forty participants took up systematic scientific research. The students adopted their mentor’s approach to research and presented similar views on particular historical phenomena. They were also connected with Zakrzewski by a unique emotional bond, which lasted not only during their studies and preparation of doctoral dissertations, but even after they had reached scientific maturity.

Słowa kluczowe: Uniwersytet Lwowski, Stanisław Zakrzewski, seminarium historyczne
References

Źródła

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Dział Rękopisów, Szkic autobiograficzny napisał Stanisław Zakrzewski profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza 1870–1931, Rps Ossol. 15369/II; Papiery Stanisława Zakrzewskiego, t. 1–9, Rps Ossol.7343/II – 7351/II.

Derżawnyj Archiw Lwowśkoji Obłasti, Licznoje deło professora Zakszewskoho Stanislawa (Teczka osobowa profesora Zakrzewskiego Stanisława), f. 26, op. 5; spr.715; Kniga protokołow o sdacze doktorskich egzaminow, f. 26, op. 15, spr. 728, Prace doktorskie, f. 26, op. 4, spr. 238. Prace uczniów Stanisława Zakrzewskiego.

 

Literatura przedmiotu

Błachowska K., Stanisław Zakrzewski (1873–1936), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, red. J. Maternicki przy współpracy L. Zaszkilniaka, Rzeszów 2007, s. 379–398.

Dąbkowski P., Profesor Stanisław Zakrzewski. Jego praca w Towarzystwie Naukowym Lwowskim, „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego we Lwowie” r. 16, 1936, z. 1.

Giza S., Na ekranie życia. Wspomnienia z lat 1908–1939, Warszawa 1972.

Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 roku, red. J. Maternicki, J. Pisulińska, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2016.

Kuligowska A., Auffassung w koncepcji historii Ernsta Bernheima, Poznań 2013.

Langlois Ch.V., Seignobos Ch., Wstęp do badań historycznych, tłum. W. Górkowa, Lwów 1912.

Maleczyńska E., Stanisław Zakrzewski jako badacz przeszłości Ziemi Czerwieńskiej „Ziemia Czerwieńska” r. 2, 1936, z. 1.

Maternicki J., Historiografia polska XX wieku, cz. 1, Wrocław-Warszawa 1982.

Pisulińska J., Zagadnienie syntezy w refleksji metodologicznej i dziejopisarstwie Stanisława Zakrzewskiego, [w:] Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX–XXI wieku, red. K. Błachowska, Z. Romek, M. Wolniewicz, Warszawa 2013, s. 213–227.

Tyszkiewicz J., Stanisław Zakrzewski był nie tylko mediewistą, [w:] Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. 3, red. J. Maternicki, Warszawa 1989, s. 119–131.

Zajączkowki S., Działalność pedagogiczna ś.p. Stanisława Zakrzewskiego (odb. z „Kwartalnika Historycznego”), Lwów 1936.

Zajączkowski S., Stanisław Zakrzewski 1873-1936 „Ateneum Wileńskie” r. 11, 1936, s. 905–944.