Misja i cele

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” stawia sobie za cel promowanie badań dotyczących dziejów nauki i techniki oraz integrowanie środowiska badaczy zajmujących się tymi dziedzinami przez tworzenie dogodnego miejsca ogłaszania wyników badań, dyskusji i polemik. Zespół redakcyjny pisma dąży do publikowania wartościowych prac i artykułów – zarówno poświęconych kwestiom szczegółowym, jak i przedstawiających ujęcie syntetyczne – oraz do zachowania jak najwyższych standardów wymaganych od pism naukowych.