Zespół redakcyjny

dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – redaktor naczelny

dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Jerzy Kaliszuk, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – zastępca redaktora naczelnego

dr Andrzej Skalimowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – sekretarz Redakcji ds. recenzji

dr Maciej Jasiński (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – sekretarz Redakcji

mgr Michał Jasiński (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – sekretarz Redakcji

dr Magda Siuda-Bochenek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – sekretarz Redakcji

mgr Daniel Sunderland (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – sekretarz Redakcji

dr Alicja Urbanik-Kopeć (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – sekretarz Redakcji