Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Joanna Schiller-Walicka
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jerzy Kaliszuk, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem naukowym poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się od roku 1956. Pierwszym redaktorem naczelnym pisma był prof. Bogdan Suchodolski. Początkowo pismo było wydawane pod egidą Komitetu Historii Nauki PAN, obecnie zaś wydawcą jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w piśmie artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim, angielskim i rosyjskim (dawniej także we francuskim).„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest obecny w bazach Scopus, CEJSH, BazHum, BazTech, ERIH, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4

Redaktor naczelny: Joanna Schiller-Walicka
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jerzy Kaliszuk, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 10 grudnia 2019

Artykuły

Ilość

Histologia tkanki nerwowej według Henryka Hoyera

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 9–24
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.028.11036

Maria Skłodowska-Curie i Ernest Rutherford – przyjaźń, współpraca i rywalizacja

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 25–42
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.029.11037

Francuskie „grandes écoles” i batigniolczycy. O wybranych karierach inżynieryjno-technicznych i naukowych drugiego pokolenia Wielkiej Emigracji

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 43–60
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.030.11038

The USSR’s Politics of History toward the Slavic Countries of the Eastern Bloc: Formal and Institutional Frameworks. 1945–1989

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 61–81
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.031.11039

Early Soviet medicine: digital and narrative utopias

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 83–106
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.032.11040

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

"Pozostałości głównego punktu pomiarowego sieci triangulacyjnej Staropolskiego Okręgu Przemysłowego z 1828 r. na szczycie Łysicy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 109–114
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.038.11146

Polska droga do RIAD. Uniformizacja systemów komputerowych w RWPG 1960–1970

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 115–150
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.033.11041

Pracownia Chemiczno-analityczna Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1897–1914 (w świetle „Wiadomości Farmaceutycznych”). Cz. 2

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 151–169
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.034.11042

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Czy potrzebna nam fragmentologia? Na marginesie pierwszego numeru pisma „Fragmentology

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 173–182
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.035.11043

Dlaczego Polacy wciąż wracają do historii? Gerhard Gnauck, Polen verstehen. Geschichte, Politik, Gesellschaft, Stuttgart 2018, ss. 318

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 183–193
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.036.11044

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 195–204
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.037.11045

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 207–231
Data publikacji online: 10 grudnia 2019