Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem naukowym poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się od roku 1956. Pierwszym redaktorem naczelnym pisma był prof. Bogdan Suchodolski. Początkowo pismo było wydawane pod egidą Komitetu Historii Nauki PAN, obecnie zaś wydawcą jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w piśmie artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim, angielskim i rosyjskim (dawniej także we francuskim).„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest obecny w bazach Scopus, CEJSH, BazHum, BazTech, ERIH, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 13 marca 2020

Artykuły

Ilość

Inżynier Kajetan Mościcki (1855–1933) i jego działalność na rzecz budowy ulic i mostów Warszawy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 9-36
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.001.11617

Stanisław Zakrzewski (1873–1936) i jego uczniowie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 37-46
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.002.11618

Działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych (1920–1928) na terenie województwa kieleckiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 47-68
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.003.11619

O neuroembriologicznych badaniach Wilhelma Hisa Starszego (1831–1904) prowadzonych z perspektywy mechanistycznej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 69-80
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.004.11620

The World Inventory of Historical Scientific Instruments – The Polish Contribution

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 81-99
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.005.11621

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Korespondencja Ignacio Bolivara z przyrodnikami Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego – listy Władysława Taczanowskiego, Ludwika Dembowskiego i Ludwika Młokosiewicza w zbiorach Museo Nacional de Ciencias Naturales w Madrycie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 103-115
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.006.11622

Wojskowa służba zdrowia w Królestwie Polskim 1815–1830 w świetle aktów wykonawczych

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 117–131
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.007.11623

POLEMIKI I REFLEKSJE

Refleksje nad historią nauki na marginesie książki Stefana Zameckiego Życie wśród innych, Warszawa 2019

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 135–147
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.008.11624

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 151–163
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.009.11625

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 167–174
Data publikacji online: 13 marca 2020