Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, Postkolonializm. Potrzeba uważności

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: wrzesień 2019

Postkolonializm. Potrzeba uważności

Sortuj według

Postkolonializm. Potrzeba uważności

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 297-298
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.029.11733

Postkolonialna lekcja uważności

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 299-323
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.030.11734

Między litością a współodczuwaniem. O uważnym czytaniu świata, który już nie zawsze daje się uchwycić w postkolonialnych kategoriach

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 324-335
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.031.11735

Od Carlisle Industrial School do uniwersytetu trzeciego świata: LaRose Louise Erdrich i dekolonizacja indiańskiej edukacji

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 336-357
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.032.11736

Vargas Llosa i tubylcy. O poznaniu Innego dla siebie samego

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 358-375
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.033.11737

„Oddać Césaire’owi, co cesarskie”. O pomijanych interpretacjach głosów postkolonialnych

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 376-388
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.034.11738

Emigracja, kolonizacja, antropofagia w kontekście „gorączki brazylijskiej”

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 389-392
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.035.11739

„Bóg kiełbasy i pierogów” – polskie wątki w prozie Louise Erdrich

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 393-407
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.036.11740

Po końcu światów? Dystopijna podróż w czasie w opowiadaniu Shermana Alexie Odległości

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 408-414
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.037.11741

„Trzeba wierzyć, że życie coś znaczy”. Z Michałem Szczepańskim rozmawiają Anna Mateja i Anna Spiechowicz

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 415-426
Data publikacji online: 2 września 2019

Recenzje

Prezydent, łącznik, senator (Łukasz Garbal, Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 1–2, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 952 i ss. 944)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 427-432
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.038.11742

Olśniewające monstrum? (Magdalena Popiel, Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia, Universitas, Kraków 2018, ss. 324)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 433-438
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.039.11743

Różyckiego portret wielokrotny (Obroty liter. Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, red. Anna Czabanowska-Wróbel, Magdalena Rabizo-Birek, Universitas, Kraków 2019, ss. 500)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 439-447
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.040.11744