Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

Czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ.

Pismo powstało w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej w 2005 roku, gdzie było wydawane do końca funkcjonowania placówki. Idea jego powstania zrodziła się już w 1999 roku, kiedy to rozpoczęła działalność bielska polonistyka w KN, jednak autorski pomysł profesora  Stanisława Gawlińskiego, współtwórcy i opiekuna naukowego kierunku język polski w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego,  na realizację czekał kilka lat. Pierwotnie pismo ukazywało się raz w roku i zawierało publikacje wykładowców reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, przede wszystkim te, z którymi wiązały się studia prowadzone w KN. Łamy pisma – w zamierzeniu redakcji – miały być „miejscem wspólnym”, gdzie mogą spotkać się wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkolni oraz studenci, by prezentować wielość ujęć i odmienne orientacje metodologiczne o wspólnym mianowniku. Od początku istnienia „Konteksty Kultury” miały recenzję naukową.

Pismo ewoluowało przez lata i dzisiaj, kiedy jedynym mecenasem naszego periodyku naukowego jest Wydział Polonistyki  UJ, zdecydowaliśmy się na formułę bardziej jednorodną. Artykuły prezentowane w „Kontekstach Kultury” pozostają tematycznie i metodologicznie zróżnicowane, jednak ich przedmiotem w przeważającej mierze jest tekst literacki i jego konteksty. Zaprosiliśmy do współpracy badaczy z ośrodków uniwersyteckich w kraju i za granicą. Nadal dbamy o to, by umożliwiać prezentację wniosków badawczych zarówno kadrze uniwersyteckiej, jak i młodym autorom, studentom i doktorantom.

Artykuły zamieszczane w „Kontekstach Kultury” cieszą się uznaniem i popularnością, o czym świadczy liczba pobrań tekstów na portalu czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 15 września 2017

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Sortuj według

Utopijne światy Ignacego Krasickiego w kontekście filozofii społecznej oświecenia

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, s. 1-12
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.001.7266

Niemcewicz’s Kosciuszko: Honor, Self-Reflection and Self-Justification

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, s. 13-41
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.002.7267

Artyści modernistyczni jako mniejszość

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, s. 42-54
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.003.7268

Toto, we are in the Soviet Union. Jaka Kraina Oz istnieje w Związku Radzieckim?

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, s. 55-69
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.004.7269

Recht auf Heimat. Literackie echa górnośląskiej turystyki ojczyźnianej

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, s. 70-83
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.005.7270

„Jeden przez dwa zostało podzielone”. Kobieta jako „inny” w Jeden Marcina Świetlickiego

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, s. 84-96
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.006.7271

Od reportażu społeczno-obyczajowego do opowieści geohistorycznej. Ewolucja prozy Małgorzaty Szejnert

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, s. 97-113
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.007.7272

Recenzje i materiały

Epifanie Joyce’a 

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, s. 114-120
Data publikacji online: 15 września 2017

„...ranny osioł krzyczał tak...”

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, s. 121-125
Data publikacji online: 20 września 2017

Wędrówki filozofa religii po niespokojnym stuleciu

Konteksty Kultury, Tom 14 zeszyt 1, s. 126-132
Data publikacji online: 20 września 2017

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line