Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

Czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ.

Pismo powstało w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej w 2005 roku, gdzie było wydawane do końca funkcjonowania placówki. Idea jego powstania zrodziła się już w 1999 roku, kiedy to rozpoczęła działalność bielska polonistyka w KN, jednak autorski pomysł profesora  Stanisława Gawlińskiego, współtwórcy i opiekuna naukowego kierunku język polski w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego,  na realizację czekał kilka lat. Pierwotnie pismo ukazywało się raz w roku i zawierało publikacje wykładowców reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, przede wszystkim te, z którymi wiązały się studia prowadzone w KN. Łamy pisma – w zamierzeniu redakcji – miały być „miejscem wspólnym”, gdzie mogą spotkać się wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkolni oraz studenci, by prezentować wielość ujęć i odmienne orientacje metodologiczne o wspólnym mianowniku. Od początku istnienia „Konteksty Kultury” miały recenzję naukową.

Pismo ewoluowało przez lata i dzisiaj, kiedy jedynym mecenasem naszego periodyku naukowego jest Wydział Polonistyki  UJ, zdecydowaliśmy się na formułę bardziej jednorodną. Artykuły prezentowane w „Kontekstach Kultury” pozostają tematycznie i metodologicznie zróżnicowane, jednak ich przedmiotem w przeważającej mierze jest tekst literacki i jego konteksty. Zaprosiliśmy do współpracy badaczy z ośrodków uniwersyteckich w kraju i za granicą. Nadal dbamy o to, by umożliwiać prezentację wniosków badawczych zarówno kadrze uniwersyteckiej, jak i młodym autorom, studentom i doktorantom.

Artykuły zamieszczane w „Kontekstach Kultury” cieszą się uznaniem i popularnością, o czym świadczy liczba pobrań tekstów na portalu czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 4

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 17 marca 2016

Artykuły

Ilość

Niedaleko pada książka od jabłoni. O symbolach biograficznych dwóch ustrońskich bibliofilów

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 4, s. 409–425
Data publikacji online: 17 marca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.4776

Odmiany doświadczenia religijnego  w Soli ziemi Józefa Wittlina

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 4, s. 426–435
Data publikacji online: 17 marca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.17.4777

„proszę księdza – ja naprawdę Go szukałem”. Religijne rozterki w poezji Zbigniewa Herberta

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 4, s. 436–450
Data publikacji online: 17 marca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.18.4778

Odzyskiwanie siebie, odzyskiwanie świata (o walkach Karla Ovego Knausgårda)

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 4, s. 451–459
Data publikacji online: 17 marca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.19.4779

Baletowe inspiracje Dziadkiem do orzechów E.T.A. Hoffmanna, czyli o unii tańca i literatury (na przykładzie baletu Petipy/Iwanowa)

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 4, s. 460–473
Data publikacji online: 17 marca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.20.4780

The Adam Mickiewicz controversy, 1948: Eisenhower and Columbia  

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 4, s. 474–488
Data publikacji online: 17 marca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.21.4781

„Spraw, żebyś był”. Z Elżbietą Wittlin-Lipton rozmawia Łukasz Tischner

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 4, s. 489–496
Data publikacji online: 17 marca 2016

Orfeusz i Kostucha. Ostatnie chwile Józefa Wittlina

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 4, s. 497–500
Data publikacji online: 17 marca 2016

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line