Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, Metaphysical in His Polish Way: The Poetry of Zbigniew Herbert

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 18 listopada 2019

Artykuły

Ilość

The Known and the Unknown Herbert

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue,
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.012.11089

Herbert: A Short History of Reading

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 4–32
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.013.11090

In-human Immortality – a Handful Reflections on the Idea of Eternity in the Poetry of Zbigniew Herbert

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 33–57
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.014.11091

 On the Drafts of the Poem “Mr. Cogito and the Imagination”

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 58–70
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.015.11092

Herbert, Narcissus and the Fly, or the process of text creation as an exercise in reinterpretation

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 71–90
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.016.11093

A Bookkeeper’s Honesty in Describing the World: On the Great Metaphor of Zbigniew Herbert, Recipient of a Master’s Degree in Economics

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 91–109
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.017.11094

The Reconstruction of a Poet: On the Margins of the Biography of Zbigniew Herbert

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 110–118
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.018.11095

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line