Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4, Kobiety w lagrze

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Opublikowano online: 29 stycznia 2018

Artykuły

Ilość

Cyganki w Birkenau (w literaturze polskiej)

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4,
Data publikacji online: 19 marca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.026.8350

Kobiety w obozowej prozie Tadeusza Borowskiego

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4,
Data publikacji online: 19 marca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.026.8350

Między kreacją a świadectwem. Kilka uwag lekturowych na przykładzie poezji lagrowej Grażyny Chrostowskiej i Zofii Romanowiczowej

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4,
Data publikacji online: 19 marca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.028.8352

„Wir sind doch keine Versuchskaninchen”.  Eksperymenty pseudomedyczne we wspomnieniach więźniarek z Ravensbrück

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4,
Data publikacji online: 19 marca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.029.8353

Żydówki w relacjach Polek   więzionych w KL Ravensbrück

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4,
Data publikacji online: 19 marca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.030.8354

Obozowa przemoc seksualna i obscena w relacji Lieby Tiefenbrun o przeżyciach w obozie płaszowskim

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4,
Data publikacji online: 19 marca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.031.8355

„Nasz mały sabotaż…” – rola polskich więźniarek w życiu obozowym (legalnym i nielegalnym) KL Stutthof

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4,
Data publikacji online: 19 marca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.032.8356

Recenzje

Wszyscy jesteśmy Indianami (Katarzyna Mroczkowska-Brand, Deportowani z życia. Nowe głosy w narracjach literackich i ich kolonialne konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 348)

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4,
Data publikacji online: 19 marca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.024.8168

Budowniczy empatii (Krzysztof  Czyżewski, Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei, Fundacja Pogranicze, Sejny 2017, s. 248)

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4,
Data publikacji online: 19 marca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.022.7915

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line