Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 29 stycznia 2018

„Niektórzy lubią poezję”

Sortuj według

“Not in Time’s Covenant:” Questions of Time and Eschatology in Heidegger and T.S. Eliot

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3, s. 245-263
Data publikacji online: 29 stycznia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.017.7910

Kroki komandora Jerzego Lieberta. Konteksty interpretacyjne

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3, s. 264-284
Data publikacji online: 29 stycznia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.018.7911

Słodki uśmiech siostry Marii z Lasek

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3, s. 285-304
Data publikacji online: 29 stycznia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.019.7912

„(…) przez czad, niezdarność i zmęczenie”. Wpatrzenia (o Joannie Pollakównie)

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3, s. 305-315
Data publikacji online: 29 stycznia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.020.7913

„Bezwstydne wstydy żarty” – poetyckie zabawy Janusza Szubera

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3, s. 316-330
Data publikacji online: 29 stycznia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.021.7914

Literatura i jej sąsiedztwa

Tuwim wobec stereotypów etnicznych

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3, s. 331–345
Data publikacji online: 29 stycznia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.022.7915

„Czy świadek szuka zemsty?” Świadectwo, propaganda, dydaktyka w powieściach obozowych Danuty Brzosko-Mędryk

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3, s. 346–359
Data publikacji online: 29 stycznia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.023.7916

Recenzje

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line