Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

Czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ.

Pismo powstało w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej w 2005 roku, gdzie było wydawane do końca funkcjonowania placówki. Idea jego powstania zrodziła się już w 1999 roku, kiedy to rozpoczęła działalność bielska polonistyka w KN, jednak autorski pomysł profesora  Stanisława Gawlińskiego, współtwórcy i opiekuna naukowego kierunku język polski w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego,  na realizację czekał kilka lat. Pierwotnie pismo ukazywało się raz w roku i zawierało publikacje wykładowców reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, przede wszystkim te, z którymi wiązały się studia prowadzone w KN. Łamy pisma – w zamierzeniu redakcji – miały być „miejscem wspólnym”, gdzie mogą spotkać się wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkolni oraz studenci, by prezentować wielość ujęć i odmienne orientacje metodologiczne o wspólnym mianowniku. Od początku istnienia „Konteksty Kultury” miały recenzję naukową.

Pismo ewoluowało przez lata i dzisiaj, kiedy jedynym mecenasem naszego periodyku naukowego jest Wydział Polonistyki  UJ, zdecydowaliśmy się na formułę bardziej jednorodną. Artykuły prezentowane w „Kontekstach Kultury” pozostają tematycznie i metodologicznie zróżnicowane, jednak ich przedmiotem w przeważającej mierze jest tekst literacki i jego konteksty. Zaprosiliśmy do współpracy badaczy z ośrodków uniwersyteckich w kraju i za granicą. Nadal dbamy o to, by umożliwiać prezentację wniosków badawczych zarówno kadrze uniwersyteckiej, jak i młodym autorom, studentom i doktorantom.

Artykuły zamieszczane w „Kontekstach Kultury” cieszą się uznaniem i popularnością, o czym świadczy liczba pobrań tekstów na portalu czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 21 października 2016

Artykuły

Ilość

Nihilistyczne próby demonizowania natury w twórczości Fiodora Dostojewskiego

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 107-124
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.007.5472

Conrad i  Warszawa

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 125-137
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.008.5473

„Przed progiem pytania”. Inspiracje „postawą religijną” presokratyków w poezji Zbigniewa Herberta

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 138-157
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.009.5474

Życie „po Auschwitz” w twórczości Imre Kertésza

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 158-175
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.010.5475

Poznawcze aspekty obrazowania w języku i kulturze wizualnej. Turner Czesława Miłosza i Zamki St. Michael, Bonneville, Savoy Williama Turnera

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 176-190
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.011.5476

Język, który niesie świadectwo niemocy – wybrane relacje ocalałych ze zbrodni wołyńskiej i ich poetyka

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 191-205
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.012.5477

O słowniku gwary polskiej na Węgrzech (Anna Kowalczyk, Julian Kowalczyk, Elżbieta Łukuś, Słownik gwarowy mieszkańców Derenku. Derenki lengyelek górál-lengyel-magyar szótára, Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény 2014, ss. 180)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 206-208
Data publikacji online: 21 października 2016

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line