Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

Czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ.

Pismo powstało w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej w 2005 roku, gdzie było wydawane do końca funkcjonowania placówki. Idea jego powstania zrodziła się już w 1999 roku, kiedy to rozpoczęła działalność bielska polonistyka w KN, jednak autorski pomysł profesora  Stanisława Gawlińskiego, współtwórcy i opiekuna naukowego kierunku język polski w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego,  na realizację czekał kilka lat. Pierwotnie pismo ukazywało się raz w roku i zawierało publikacje wykładowców reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, przede wszystkim te, z którymi wiązały się studia prowadzone w KN. Łamy pisma – w zamierzeniu redakcji – miały być „miejscem wspólnym”, gdzie mogą spotkać się wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkolni oraz studenci, by prezentować wielość ujęć i odmienne orientacje metodologiczne o wspólnym mianowniku. Od początku istnienia „Konteksty Kultury” miały recenzję naukową.

Pismo ewoluowało przez lata i dzisiaj, kiedy jedynym mecenasem naszego periodyku naukowego jest Wydział Polonistyki  UJ, zdecydowaliśmy się na formułę bardziej jednorodną. Artykuły prezentowane w „Kontekstach Kultury” pozostają tematycznie i metodologicznie zróżnicowane, jednak ich przedmiotem w przeważającej mierze jest tekst literacki i jego konteksty. Zaprosiliśmy do współpracy badaczy z ośrodków uniwersyteckich w kraju i za granicą. Nadal dbamy o to, by umożliwiać prezentację wniosków badawczych zarówno kadrze uniwersyteckiej, jak i młodym autorom, studentom i doktorantom.

Artykuły zamieszczane w „Kontekstach Kultury” cieszą się uznaniem i popularnością, o czym świadczy liczba pobrań tekstów na portalu czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 2017

Powroty do Tadeusza Nowaka – dwudziestopięciolecie śmierci pisarza

Sortuj według

Stanisław Balbus Tadeusz Nowak (11 XI 1930–10 VIII 1991). W 25. rocznicę śmierci

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 333–343
Data publikacji online: 23 maja 2017

„Za snem za jawą za pacierzem...”

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 344–345
Data publikacji online: 23 maja 2017

„Wszystko jest powtórzone na jednym ostrzu noża”. O doświadczeniu utraty w Przebudzeniach Tadeusza Nowaka

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 346–359
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.019.6758

„Dałeś” – „gubiłem”. O winie i melancholii w poezji Tadeusza Nowaka

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 360–371
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.020.6759

„Człowiek siedzi przy stole...”. Codzienność w Psalmie codziennym Tadeusza Nowaka

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 372–384
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.021.6760

O Nowaku – zbiorowo, całościowo, na nowo (Nowy Nowak [Tadeusz], red. Józef Olejniczak, Ryszard Knapek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 264)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 385–391
Data publikacji online: 23 maja 2017

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Polityczna wymowa emigracyjnych przedstawień ofiary polskiego żołnierza podczas drugiej wojny światowej

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 392–411
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.023.6762

Szansa pięknej dziewczyny. Na ścieżce poszukiwania jeszcze jednej kategorii opisu doświadczenia lagrowego i Zagłady kobiet

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 412–429
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.024.6763

„Nie skurwiłeś się ani na cal”. Wolność i posiadanie w epistolografii Andrzeja Bobkowskiego

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 430–445
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.025.6764

Zum Topos des „Gärtners” bei Leopold Staff (Ogrodnicy)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 446–468
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.026.6765

Literatura i jej sąsiedztwa

Pieśni Papuszy w perspektywie geo- i etnopoetyki

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 469–486
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.027.6766

Recenzje i materiały

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line