Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

Czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ.

Pismo powstało w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej w 2005 roku, gdzie było wydawane do końca funkcjonowania placówki. Idea jego powstania zrodziła się już w 1999 roku, kiedy to rozpoczęła działalność bielska polonistyka w KN, jednak autorski pomysł profesora  Stanisława Gawlińskiego, współtwórcy i opiekuna naukowego kierunku język polski w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego,  na realizację czekał kilka lat. Pierwotnie pismo ukazywało się raz w roku i zawierało publikacje wykładowców reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, przede wszystkim te, z którymi wiązały się studia prowadzone w KN. Łamy pisma – w zamierzeniu redakcji – miały być „miejscem wspólnym”, gdzie mogą spotkać się wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkolni oraz studenci, by prezentować wielość ujęć i odmienne orientacje metodologiczne o wspólnym mianowniku. Od początku istnienia „Konteksty Kultury” miały recenzję naukową.

Pismo ewoluowało przez lata i dzisiaj, kiedy jedynym mecenasem naszego periodyku naukowego jest Wydział Polonistyki  UJ, zdecydowaliśmy się na formułę bardziej jednorodną. Artykuły prezentowane w „Kontekstach Kultury” pozostają tematycznie i metodologicznie zróżnicowane, jednak ich przedmiotem w przeważającej mierze jest tekst literacki i jego konteksty. Zaprosiliśmy do współpracy badaczy z ośrodków uniwersyteckich w kraju i za granicą. Nadal dbamy o to, by umożliwiać prezentację wniosków badawczych zarówno kadrze uniwersyteckiej, jak i młodym autorom, studentom i doktorantom.

Artykuły zamieszczane w „Kontekstach Kultury” cieszą się uznaniem i popularnością, o czym świadczy liczba pobrań tekstów na portalu czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 3

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 20 marca 2017

Artykuły

Ilość

Postać św. Franciszka z Asyżu i motywy jego religijności w wybranych utworach Aldy Merini

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 3, s. 209–222
Data publikacji online: 20 marca 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.013.6332

“Io sono a scacchi”. L’identità ebraica nell’opera letteraria e teatrale di Janusz Korczak

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 3, s. 223–241
Data publikacji online: 20 marca 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.014.6333

„Oko w oko z światem”. O wierszach Kazimierza Wierzyńskiego pisanych „w wojsku austriackim i w niewoli rosyjskiej”

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 3, s. 242–259
Data publikacji online: 20 marca 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.015.6334

Jorge Luis Borges en Danilo Kiš o la lección intertextual

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 3, s. 260–270
Data publikacji online: 20 marca 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.016.6335

(Para)literacki wymiar reklamy

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 3, s. 271–296
Data publikacji online: 20 marca 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.017.6336

Fenomen współczesnych seriali. O społecznym oddziaływaniu seriali telewizyjnych

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 3, s. 297–310
Data publikacji online: 20 marca 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.018.6337

Czytanie według Koziołka (Ryszard Koziołek, Dobrze się myśli literaturą, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, ss. 286)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 3, s. 311–317
Data publikacji online: 20 marca 2017

Epifanie po góralsku: poetycka ekstaza czy (bez)krytyczne zaślepienie? (Ewa Kalus, Skalne olśnienia. Współczesna poezja tatrzańskopodhalańska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 392)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 3, s. 318–323
Data publikacji online: 20 marca 2017

Narcyz w zwierciadle Facebooka (Magdalena Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, ss. 220)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 3, s. 324–327
Data publikacji online: 20 marca 2017

O twórczości Anny Frajlich na Uniwersytecie Rzeszowskim

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 3, s. 328–334
Data publikacji online: 20 marca 2017

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line