Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

Czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ.

Pismo powstało w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej w 2005 roku, gdzie było wydawane do końca funkcjonowania placówki. Idea jego powstania zrodziła się już w 1999 roku, kiedy to rozpoczęła działalność bielska polonistyka w KN, jednak autorski pomysł profesora  Stanisława Gawlińskiego, współtwórcy i opiekuna naukowego kierunku język polski w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego,  na realizację czekał kilka lat. Pierwotnie pismo ukazywało się raz w roku i zawierało publikacje wykładowców reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, przede wszystkim te, z którymi wiązały się studia prowadzone w KN. Łamy pisma – w zamierzeniu redakcji – miały być „miejscem wspólnym”, gdzie mogą spotkać się wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkolni oraz studenci, by prezentować wielość ujęć i odmienne orientacje metodologiczne o wspólnym mianowniku. Od początku istnienia „Konteksty Kultury” miały recenzję naukową.

Pismo ewoluowało przez lata i dzisiaj, kiedy jedynym mecenasem naszego periodyku naukowego jest Wydział Polonistyki  UJ, zdecydowaliśmy się na formułę bardziej jednorodną. Artykuły prezentowane w „Kontekstach Kultury” pozostają tematycznie i metodologicznie zróżnicowane, jednak ich przedmiotem w przeważającej mierze jest tekst literacki i jego konteksty. Zaprosiliśmy do współpracy badaczy z ośrodków uniwersyteckich w kraju i za granicą. Nadal dbamy o to, by umożliwiać prezentację wniosków badawczych zarówno kadrze uniwersyteckiej, jak i młodym autorom, studentom i doktorantom.

Artykuły zamieszczane w „Kontekstach Kultury” cieszą się uznaniem i popularnością, o czym świadczy liczba pobrań tekstów na portalu czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 11 czerwca 2016

Artykuły

Ilość

„Cnota mój kompas...”. Odwołania do cnót platońskich w staropolskich wzorach osobowych

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 1-19
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.001.5079

Księgowa uczciwość opisu świata. O wielkiej metaforze magistra ekonomii Zbigniewa Herberta

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 20-38
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.002.5080

Pokora dokumentalisty. Wojciech Jagielski o niepoznawalnej Afryce

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 39-53
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.003.5081

Odwrócona perspektywa. Engelbert z rwandyjskich wzgórz Jeana Hatzfelda

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 54-65
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.004.5082

„Którzy domagali się dowodów swojego obłąkania oskarżając radio o hipnotyzm”. Ewolucja wizerunku radia w wybranych spektaklach teatru wyobraźni

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 66-80
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.005.5083

Nadzwyczajna recepcja transplantacji. Jak dyskusja o etyce przeszczepów może zmienić nasz porządek kulturowy

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 81-95
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.006.5084

Wspomnienia Józefa Łobodowskiego i o Józefie Łobodowskim (Józef Łobodowski, Żywot człowieka gwałtownego)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 96-98
Data publikacji online: 11 czerwca 2016

Dociekania czułego krytyka (Adrian Gleń, Czułość. Studia i eseje o literaturze najnowszej)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 99-104
Data publikacji online: 11 czerwca 2016

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line