Koniec mitu. Ameryka emigrantów lat osiemdziesiątych

Kazimierz Adamczyk

Abstrakt

W artykule autor wskazuje na zapisane w literackich tekstach solidarnościowej emigracji rozczarowanie światem Zachodu, a w szczególności Ameryką, której mit był bardzo żywy w czasach PRL-u, a także na początku lat dziewięćdziesiątych. Jednym ze źródeł tego rozczarowania były idee egalitarystyczne dzielone przez pokolenia dorastające w Polsce komunistycznej. W efekcie doświadczenie amerykańskie pisarzy emigracji solidarnościowej zaowocowało w ich twórczości stopniowym demontażem amerykańskich mitów.

References

Adamczyk K., Niedoemigrant w Iowa City, czyli amerykański dziennik Grzegorza Musiała [w:] Emigracja z Polski po 1989 roku, red. B. Klimaszewski, Kraków 2002.

Bauman Z., O frustracji i Kuglarzach, „Kultura” 1968, nr 12.

Blejwas S., „Nowy Dziennik” w „Nowym Świecie”, „Przegląd Polski”, 3 sierpnia 2001.

Dasko H., Ostatni cieć, Głowacki Janusz, http://wyborcza.pl/1,75517,593286.html

Fiut A., Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem, „Dekada Literacka” 1994, nr 18/19.

Friese H., The Word Passed Away, as that World Awakened [w:] Re-Presenting the Shoah for the Twenty First-Century, edited by Ronit Lentin, New York2004.

Głowacki J., Good night, Dżerzi, Warszawa 2010.

Grynberg H., Ciąg dalszy, Warszawa 2008.

Grynberg H., Pamiętnik, Warszawa 2011.

Kisch E.E., Paradies America, Berlin 1930.

Karkowski Cz., Swoi i obcy „Przegląd Polski”, 1 sierpnia 2003.

Lechoń J., Dziennik, t.3, Londyn 1973.

Lizakowski A., Chicago miasto nadziei. Wybór wierszy z lat 19932000, Toruń 2000.

Lizakowski A., Legenda o poszukiwaniu ojczyzny, Dzierżoniów 2001.

Mierzyńska Z., Wakacjuszka!, cz. I–III, Chicago 1981–1984, wydanie krajowe Warszawa 1990.

Miłosz Cz., Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków 1989.

Musiał G., Dziennik z Iowa, Warszawa 2000.

Ochwanowski A., Północ, Kraków 1997.

Siemion P., Niskie Łąki, Warszawa 2000.

Skwarczyński H., Z różą i księżycem w herbie, Warszawa 2004.

Wierzyński K., Moja prywatna Ameryka, Londyn 1966.

Wierzyński K., Pamiętnik poety, oprac. Paweł Kądziela, Warszawa 1991.

Wittlin J., Mój pierwszy rok w Ameryce [w:] Orfeusz w piekle XX wieku, Kraków 2000.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line