Pośród panów i górali, pomiędzy literaturą a etnografią  (Antoni Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie, Wydawnictwo MG, Warszawa 2013)

Kazimierz Adamczyk

Abstrakt

Among gentlemen and Highlanders: between literature and ethnography

(Review: Antoni Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie, Wydawnictwo MG, Warszawa 2013, ss. 460)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line