The Most American American: A Study of Freedom in American Arcadia

Kaz Dziamka

Abstrakt

One of the American myths, currently obsolete and mostly forgotten, is a vision of America as an Arcadia where the perennial human dream of personal freedom could come true thanks to the idealistic concept of life which is supposedly possible in the pre-industrial, pre-corporation and nonovercrowded society in the context of unspoiled, wild nature. Such vision had a powerful personal and intellectual impact on a famous 19th-century American writer, Henry David Thoreau. The author of the article thoroughly analyses this myth of the American Arcadia on the basis of all major publications of the writer, in particular, the essays Walking and Civil Disobedience, as well as the book Walden.

Streszczenie:

Jednym z mitów amerykańskich, obecnie już nieaktualnym i w większości zapomnianym, jest wizja Ameryki jako Arkadii, w której odwieczne ludzkie marzenie o wolności osobistej mogło się spełnić dzięki idealistycznej koncepcji życia, jakie rzekomo jest możliwe w przedindustrialnym, przedkorporacyjnym i nieprzeludnionym społeczeństwie w kontekście niezniszczonej, dzikiej natury. Wizja taka wywarła olbrzymi osobisty i intelektualny wpływ na słynnego amerykańskiego pisarza z dziewiętnastego wieku, którym był Henry David Thoreau. Autor artykułu analizuje dokładnie ten mit amerykańskiej Arkadii na podstawie wszystkich głównych publikacji pisarza, szczególnie esejów Walking i Civil Disobedience, jak i książki Walden.

Słowa kluczowe: Henry David Thoreau, Arkadia, utopia, wolność osobista i polityczna, demokracja, dzika natura, polityka, niewolnictwo
References

Drinnon R., “Thoreau’s Politics of the Upright Man” ed. J.H. Hicks, Massachusetts 1966.

Fitzgerald F.S., The Great Gatsby, New York 1968.

Lewis R.W.B., The American Adam, Chicago 1958.

Miller H., “Preface to Three Essays by Henry David Thoreau” [in:] Thoreau: A Century of Criticism, ed. W. Harding, Dallas 1954.

Ralph Waldo Emerson, ed. R.L. Cook, New York 1969.

Seefurth N.H., Thoreau: A View from Emeritus, Chicago 1968.

The Annals of America, published by Encyclopedia Britannica Inc., Chicago 1976.

The Journal of Henry David Thoreau, eds. B.Torrey, F.H. Allen, Boston 1949.

The Portable Thoreau, ed. C. Bode, New York 1974.

Thoreau in Our Season, ed. J.H. Hicks, Massachusetts 1966.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line