Świat nieprzedstawiony. Ameryka w literackich świadectwach II emigracji

Kazimierz Adamczyk

Abstrakt

The author of the article asks the emigration literature a perverse question concerning the world that it does not present. He references a Polish book by Juliusz Kornhauser and Adam Zagajewski, famous in early 1970s. He enumerates the peculiar “blanks” in this text, the spheres of the American reality that have not been shown in the emigration literature. The reason why they have been ignored was not always the ongoing propaganda warfare in the ideologically divided world of the era.

Słowa kluczowe: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, rasizm, dyktatura, polska literatura i publicystyka emigracyjna
References

Ankersmit F.R., Historiografia i postmodernizm [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red.R. Nycz, Kraków 1997.

Byrski Z., Czy Ameryce grozi faszyzm?, „Kultura” (Paryż) 1971, nr 7–8.

Dorosz B., Lechoń nowojorski, wyb. i oprac. M. Patkowski, B. Dorosz, Nowy Jork–Warszawa 1999.

Czarnecka B., Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny, Toruń 2013.

Hertz A., In God we trust (Z cyklu refleksje amerykańskie), „Kultura” (Paryż) 1956, nr 10.

Hertz A., Konfrontacje, „Kultura” 1962, nr 7–8.

Hertz A., Zmieniająca się Ameryka (Z cyklu refleksje amerykańskie), „Kultura” (Paryż) 1958, nr 1–2.

Gross F., Rewolucja etniczna, „Kultura” (Paryż) 1975, nr 7–8.

Kornhauser J., Zagajewski A., Świat nieprzedstawiony, Kraków 1974.

Lechoń J., Aut Caesar aut nihil, Londyn 1955.

Lechoń J., Dziennik, t. 1–3, Londyn 1967–1973.

Miłosz Cz., Widzenia nad Zatoką San Francisco, Paryż 1969.

Mostwin D., Czarny ogień, „Kultura” (Paryż) 1968, nr 10.

Mostwin D., Czy Martin Luther King zwycięży?, „Kultura” (Paryż) 1968, nr 5.

Mostwin D., Dwie czarne prababki, „Kultura” (Paryż) 1967, nr 3.

Świda-Ziemba H., Rozbrajać własne mity, „Znak” 2000, nr 6.

Terlecki T., Amerykański eksperyment wielokulturowy, „Kultura” (Paryż) 1979, nr 1–2.

Tyrmand L., Zapiski dyletanta, tłum. M. Wolanin, Warszawa 1991.

Wittlin J., Orfeusz w piekle dwudziestego wieku, Kraków 2000.

Zagajewski A., Solidarność i samotność, Paryż 1986.

ZBM, Wśród czasopism amerykańskich, „Kultura” (Paryż) 1956, nr 9.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line