Biblijne ślady w wierszach Czesława Miłosza. Rekonesans

Zofia Zarębianka

Abstrakt

The article is an attempt at synthetic description of various Biblical references in the poetry of Czesław Miłosz. The author first discusses the causes of Miłosz’s interest in the books of the Bible and takes up a comparison of biblicality of the poetry of Miłosz and Różewicz, to proceed, in the main part of the text, to the mechanisms of evocation of biblicality and an attempt at classification of kinds of Biblical signals and the methods of activating thereof in the text

Słowa kluczowe: poezja, przekład, Czesław Miłosz, konteksty, Biblia, ślad, stylizacja
References

Dzień M., Człowiek w perspektywie eschatologicznej w poezji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza, Bielsko-Biała 2010.

Encyklopedia Katolicka, Lublin 1976, hasło: Biblia w literaturze.

Felski W., Przekłady biblijne Czesława Miłosza, Pelplin 2008.

Miłosz Cz., Autoportret przekorny. Rozmowy z Aleksandrem Fiutem, Kraków 2002.

Miłosz Cz., Metafizyczna pauza, Kraków 1995.

Miłosz Cz., Ogród nauk, Lublin 1986.

Miłosz Cz., Podróżny świata – rozmowy z Renatą Gorczyńską, Kraków 2002.

Miłosz Cz., Prywatne obowiązki, Kraków 2001.

Miłosz Cz., Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków 2000.

Miłosz Cz., Wiersze, Kraków 2009.

Obecność chrześcijaństwa. Z Czesławem Miłoszem rozmawia ks. Józef Sadzik, www.recogito.pologne.net/recogito, dostęp: 10.04.2015.

Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2003, hasło: stylizacja biblijna.

Sellier Ph., Biblia w kulturze Zachodu, Warszawa 2012.

Zarębianka Z., Religijne aspekty poezji Czesława Miłosza [w:] tejże, Wtajemniczenia (w) Miłosza. Pamięć – duchowość – wyobraźnia, Kraków 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line