Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Sortuj według

„Operowość” Czerwonego marszu Karola Huberta Rostworowskiego

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 2, s. 167–185
Data publikacji online: 11 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.011.3707

Bóg złego Prawa. Próba gnostyckiej interpretacji Procesu Franza Kafki

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 2, s. 186–204
Data publikacji online: 11 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.012.3708

Mane, Tekel, Fares. Zanik świętości i zanik Polskiego Państwa Podziemnego w wierszu Tadeusza Różewicza serce podchodzi do gardła

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 2, s. 205–226
Data publikacji online: 11 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.013.3709

Tadeusz Różewicz – autoportret poetycki pisany z pamięci

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 2, s. 227–240
Data publikacji online: 11 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.014.3710

Słowo i prawda w powieści Wiesława Myśliwskiego Kamień na kamieniu

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 2, s. 241–250
Data publikacji online: 11 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.015.3711

Zawłaszczone narracje. Obrazy postpamięci w zbiorze Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne Mikołaja Grynberga

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 2, s. 251–264
Data publikacji online: 11 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.016.3712

Rzeczywistość i pozory

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 2, s. 265–275
Data publikacji online: 11 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.017.3713

Teksty kultury i media

Inspiracje kulturą antyku i średniowiecza w cyklu powieści Pieśń lodu i ognia George’a R.R. Martina

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 2, s. 276–290
Data publikacji online: 11 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.018.3714

O metodzie intertekstualnej edukacji. Dziewczyna z perłą Jana Vermeera van Delft i Adama Zagajewskiego

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 2, s. 291–302
Data publikacji online: 11 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.019.3715

Recenzje

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line