„Operowość” Czerwonego marszu Karola Huberta Rostworowskiego

Monika Ziemba

Abstrakt

The article discusses the subject matter of filiations between literature and music. It is an attempt to look at one of the later works of Karol Hubert Rostworowski, namely, Czerwony marsz [The Red March], through the prism of operatic conventions. The point of departure for the considerations above is an article by Piotr Strugała and the term “operatics” adopted by him, utilized in reference to the play under analysis. In Rostworowski’s drama, operatic conventions are revealed at the level of structure, subject matter, as well as semantics of the work. The first one is the architectural form of the play, i.e. division into three preludes and the eponymous Red March. The “operatics” is also evidenced by such elements as: presence of solo and ensemble parts, partially corresponding to arias, recitatives and choral parts; dancing parts; leitmotifs; marching rhythms; as well as spectacularity and impressiveness.

Słowa kluczowe: operowość, opera, Karol Hubert Rostworowski, dramat, Czerwony marsz
References

Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne. Opera i dramat, Kraków 1976, t. 4.

Chylińska T., Niedoszłe dzieło Karola Huberta Rostworowskiego i Karola Szymanowskiego, „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 45.

Czachowski K., Karol Hubert Rostworowski jako twórca dramatyczny, „Kuryer Literacko-Naukowy” 1937, nr 7.

Dworak T., Karol Hubert Rostworowski, Warszawa 1996.

Hejmej A., Partytura – „Judasz z Kariothu” Karola Huberta Rostworowskiego [w:] A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego, Toruń 2012.

Horowicz B., Teatr operowy, Moskwa 1984.

Jachimecki Z., Karol Hubert Rostworowski i muzyka, „Kuryer Literacko-Naukowy” 1938, nr 7.

Kozłowski K., Opera i dramat muzyczny: szkice, Poznań 2006.

Maleszyńska J., O piosence w operze [w:] Horyzonty opery, red. D. Ratajczakowa, K. Lisiecka, Poznań 2012.

Mała encyklopedia muzyki, red. S. Śledziński, Warszawa 1970.

Mycielski Z., O twórczości Karola Huberta Rostworowskiego (W setną rocznicę urodzin), „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 45.

Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1972.

Popiel J., Sztuka dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego, Wrocław 1990.

Rostworowski K.H., Czerwony marsz, Kraków 1936.

Rudziński W., Co to jest opera, Kraków 1960.

Strugała P., „Operowość” „Nocy listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego, „Muzyka w Teatrze” 2002, nr 2.

Wagner R., Opera i dramat, tłum. M. Dienstl, Lwów 1907, cz. 1.

Wójcik D., ABC form muzycznych, Kraków 1997.

Wyspiański S., Legenda, Kraków 1897

Życzyński H., Twórczość Karola Huberta Rostworowskiego, Lublin 1938.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line