Tadeusz Różewicz – autoportret poetycki pisany z pamięci

Monika Adamska

Abstrakt

The article, which is inspired by the poem Tadeusz Różewicz homework (always section), raises the question of “poetic self-portrait” and on the basis of expression of the poet, and with reference to the specifics of the forms of personal documents (autobiography, self-portrait), tries features that it could be characterized. Structural axis of the text is the triad of concepts: “face, memory, mirror”, which lies close to the problem of identity, having to work Różewicz great importance.

Słowa kluczowe: autoportret, autobiografia, twarz, pamięć, lustro, ślad, tożsamość
References

Literatura podmiotu:

Białoszewski M., Autoportret odczuwany [w:] T. Różewicz, Sprawdzone sobą. Wiersze wybrane, Warszawa 2008.

Bursa A., Nic [w:] T. Różewicz, Kat bez maski, Kraków 1999.

Herbert H., Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz [w:] T. Różewicz, Wiersze zebrane, Kraków 2008.

Różewicz T., Dopełnienie (Rozmowa z księciem) [w:] T. Różewicz, Poezja 2, Wrocław 2006.

Różewicz T., Opowiadanie dydaktyczne (Nic w płaszczu Prospera) [w:] T. Różewicz, Poezja 2, Wrocław 2006.

Różewicz T., Płaskorzeźba, Wrocław 1991.

Różewicz T., Posłowie [w:] T. Różewicz, Niepokój. Wybór wierszy, Warszawa 1995.

Różewicz T., Proza 2, Kraków 1990.

Różewicz T., Rozmowa (Bez tytułu) [w:] T. Różewicz, Poezja 3, Wrocław 2006.

Różewicz T., Uczeń czarnoksiężnika (Niepokój) [w:] T. Różewicz, Poezje zebrane, Kraków 1976.

Różewicz T., Widziałem cudowne monstrum (Bez tytułu) [w:] T. Różewicz, Poezja 3, Wrocław 2006.

Różewicz T., Widziałem Go [w:] T. Różewicz, Poezje 4, Wrocław 2006.

Różewicz T., zadanie domowe (zawsze fragment) [w:] T. Różewicz, Poezja 3, Wrocław 2006.

Różewicz T., Zwierciadło (zawsze fragment, recykling) [w:] T. Różewicz, Poezja 4, Wrocław 2006.

 

Literatura przedmiotu:

Beaujour M., Autobiografia i autoportret, tłum. K. Falicka [w:] Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009.

Cieślak R., Oko poety, Gdańsk 1999.

Dzień M., Człowiek w perspektywie eschatologicznej w poezji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza: studium analityczno-interpretacyjne, t. 1–2, Bielsko-Biała 2010.

Gębala S., Sprawdzanie tożsamości – rzecz o Tadeuszu Różewiczu [w:] S. Gębala, Wśród szyderców i gdzie indziej, Katowice 1981.

Januszkiewicz M., Różewicz-nihilista [w:] Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Kraków 2007.

Jaworski S., Skreślenia – gry tekstowe Tadeusza Różewicza [w:] Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Kraków 2007.

Kofta K., Monografia grzechów 1978–1989, Warszawa 2006.

Kunz T., „Próba nowej całości”. Tadeusza Różewicza poetyka totalna [w:] Przekraczanie granic.O twórczości Tadeusza Różewicza, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Kraków 2007.

Levinas E., Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philippe’em Nemo, tłum. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991.

Levinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 2000.

Maruszewski T., Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005.

Skarga B., Ślad i obecność, Warszawa 2004.

Starobinsky J., Styl autobiografii, tłum. W. Kwiatkowski [w:] Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009.

Szczukowski D., Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego, Kraków 2008.

Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 1999.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line