Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Sortuj według

Polityczna wymowa emigracyjnych przedstawień ofiary polskiego żołnierza podczas drugiej wojny światowej

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 392–411
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.023.6762

Szansa pięknej dziewczyny. Na ścieżce poszukiwania jeszcze jednej kategorii opisu doświadczenia lagrowego i Zagłady kobiet

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 412–429
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.024.6763

„Nie skurwiłeś się ani na cal”. Wolność i posiadanie w epistolografii Andrzeja Bobkowskiego

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 430–445
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.025.6764

Zum Topos des „Gärtners” bei Leopold Staff (Ogrodnicy)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 446–468
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.026.6765

Powroty do Tadeusza Nowaka – dwudziestopięciolecie śmierci pisarza

Stanisław Balbus Tadeusz Nowak (11 XI 1930–10 VIII 1991). W 25. rocznicę śmierci

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 333–343
Data publikacji online: 23 maja 2017

„Za snem za jawą za pacierzem...”

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 344–345
Data publikacji online: 23 maja 2017

„Wszystko jest powtórzone na jednym ostrzu noża”. O doświadczeniu utraty w Przebudzeniach Tadeusza Nowaka

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 346–359
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.019.6758

„Dałeś” – „gubiłem”. O winie i melancholii w poezji Tadeusza Nowaka

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 360–371
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.020.6759

„Człowiek siedzi przy stole...”. Codzienność w Psalmie codziennym Tadeusza Nowaka

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 372–384
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.021.6760

O Nowaku – zbiorowo, całościowo, na nowo (Nowy Nowak [Tadeusz], red. Józef Olejniczak, Ryszard Knapek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 264)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 385–391
Data publikacji online: 23 maja 2017

Literatura i jej sąsiedztwa

Pieśni Papuszy w perspektywie geo- i etnopoetyki

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 469–486
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.027.6766

Recenzje i materiały