O Nowaku – zbiorowo, całościowo, na nowo (Nowy Nowak [Tadeusz], red. Józef Olejniczak, Ryszard Knapek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 264)

Anna Węgrzyniak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line