„Nie skurwiłeś się ani na cal”. Wolność i posiadanie w epistolografii Andrzeja Bobkowskiego

Józef Maria Ruszar

Abstrakt

Dla Andrzeja Bobkowskiego zachowanie osobistej swobody ugruntowanej w niezależności materialnej, a osiągniętej własną pracą stanowiło zasadniczą kwestię egzystencjalną. Wolność i niezależność finansowa były: deklaracją, hasłem życiowym i programem ekonomicznym zarazem. Idea pisarza sprowadzała się w rezultacie do zmiany statusu emigranta politycznego na sytuację emigranta ekonomicznego, który jednocześnie angażuje się po stronie wolności dla Kraju.

Słowa kluczowe: Andrzej Bobkowski, ekonomia w literaturze, wolność
References

Literatura podmiotu

Andrzej Bobkowski – Aniela Mieczysławska. Listy 1951–1961, Warszawa 2010.

Bobkowski A., Biografia wielkiego Kosmopolaka, „Kultura” 1960, nr 9 (155), http://static.kulturaparyska.com/attachments/cb/b0/4389fdd1ef03ab9dd13faf07db8cccde93451e83.pdf#page=11, dostęp: 28.11.2015.

Bobkowski A., Coco de Oro, Paryż–Kraków 2015.

Bobkowski A., Listy do Aleksandra Bobkowskiego 1940–1961, oprac. J. Podolska, Warszawa 2013.

Bobkowski A., Listy do Jerzego Turowicza 1947–1960, oprac. M. Urbanowski, Warszawa 2013.

Bobkowski A., Listy do różnych adresatów, oprac. K. Ćwikliński, Kraków 2013.

Bobkowski A., Listy do Tymona Terleckiego 1956–1961, oprac. N. Tylor-Terlecka, Warszawa 2006.

Bobkowski A., Listy Gwatemali do matki, red. E. Jurczyszyn, Warszawa 2008.

Bobkowski A., „Tobie zapisuję Europę”. Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, oprac. J. Zieliński, Warszawa 2009.

Bobkowski A., Szkice piórkiem (Francja 1940–1944), Londyn 1985.

Bobkowski A., dziennika podróży, Warszawa 2013.

Giedroyc J., Bobkowski A., Listy 1946–1961, Warszawa 1997.

 

Literatura przedmiotu

Andrzej Bobkowski wielokrotnie, red. K. Ćwikliński, A.S. Kowalczyk, M. Urbanowski, Warszawa 2014.

Ćwikliński K., Andrzeja Bobkowskiego ars epistolandi, „Odra” 1992, nr 6.

Dybciak K., Sztuka bycia wolnym człowiekiem, „Tygodnik Solidarność” 1996, nr  23.

Kopczyk M., Obecność innego. Studia literatury współczesnej, Bielsko-Biała 2013.

Kowalczyk A.S., Wstęp [w:] Andrzej Bobkowski – Aniela Mieczysławska. Listy 1951–1961, Warszawa 2010.

Nowak M., Na łuku elektrycznym. pisaniu Andrzeja Bobkowskiego, Warszawa 2014.

Stabro S., Andrzej Bobkowski  biografia symboliczna, „Ruch Literacki” 1993, z. 4.

Stabro S., Europa odrzucona, „Twórczość” 1991, nr 9.

Urbanowski M., Krzyk chuligana, „Arcana” 1995, nr 4.

Urbanowski M., Szczęście pod wulkanem, „Nowe Państwo” 2001, nr 24.

Zagańczyk M., Najpierw żyć, „Kultura Niezależna” 1990, nr 59.

Zieliński J., Ode mnie przynajmniej listy coś są warte (listach Andrzeja Bob­kowskiego do rodziny), „Twórczość” 1984, nr 8.

Zieliński J., Wielki spokój, „Teksty Drugie” 1991, nr 1–2.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line