Ekonomiczne peregrynacje literatury (Józef Maria Ruszar, Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa  Tischnera, Biblioteka Pana Cogito, Kraków 2016, ss. 250)

Sebastian Porzuczek

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line