Artysta niepokorny (Monika Wąs, Dymny. Życie z diabłami i aniołami, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, ss. 430)

Stanisław Stabro

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line