Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Sortuj według

Utopijne światy Ignacego Krasickiego w kontekście filozofii społecznej oświecenia

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 1-12
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.001.7266

Niemcewicz’s Kosciuszko: Honor, Self-Reflection and Self-Justification

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 13-41
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.002.7267

Artyści modernistyczni jako mniejszość

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 42-54
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.003.7268

Toto, we are in the Soviet Union. Jaka Kraina Oz istnieje w Związku Radzieckim?

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 55-69
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.004.7269

Recht auf Heimat. Literackie echa górnośląskiej turystyki ojczyźnianej

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 70-83
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.005.7270

„Jeden przez dwa zostało podzielone”. Kobieta jako „inny” w Jeden Marcina Świetlickiego

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 84-96
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.006.7271

Od reportażu społeczno-obyczajowego do opowieści geohistorycznej. Ewolucja prozy Małgorzaty Szejnert

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 97-113
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.007.7272

Recenzje i materiały

Epifanie Joyce’a 

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 114-120
Data publikacji online: 15 września 2017

„...ranny osioł krzyczał tak...”

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 121-125
Data publikacji online: 20 września 2017

Wędrówki filozofa religii po niespokojnym stuleciu

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 126-132
Data publikacji online: 20 września 2017