Epifanie Joyce’a 

Marek Bernacki

Abstrakt

(J. Joyce, Epifanie, tłum. A. Poprawa, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2016, ss. 55)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line