Toto, we are in the Soviet Union. Jaka Kraina Oz istnieje w Związku Radzieckim?

Marcin Kosman

Abstrakt

Toto, We Are in the Soviet Union. What Kind of World of Oz Is There?

The essay compares Alexander Volkov’s Wizard of the Emerald City with L. Frank Baum’s Wonderful Wizard of Oz as regards the differences conditioned culturally and those determined by the diverse stylistic dominants. Being an adaptation of Baum’s book, Volkov’s novel contains certain elements characteristic of the Soviet socialist realist writing, but also numerous allusions to Russian folklore. The author of the essay discusses the changes introduced in the translation and provides a psychological and cultural justification.

Słowa kluczowe: literatura rosyjska, Aleksander Wołkow, L. Frank Baum, literatura dziecięca, literatura amerykańska, dominanta, elementy nacechowane kulturowo w przekładzie
References

Baker M., Saldanha G., Routledge Encyclopedia of Translation Studies: Second Edition, London 2009.

Balina M., Creativity through Restraint: The Beginnings of Soviet Children’s Literature [w:] Russian Children’s Literature and Culture, red. M. Balina, L. Rudova, New York 2008.

Baranow W.I., Orudije poznanija bor’by. socyalisticzeskom realizmie kak mietodie chudożestwiennogo myszlenija, Moskwa 1978.

Baum F.L., Czarodziej krainy Oz, tłum. M. Pawlik-Leniarska, Warszawa 1993.

Baum F.L., The Wizard of Oz, London 1993.

Bettelheim B., Cudowne pożyteczne: znaczenie doniosłość baśni, tłum. D. Danek, „Teksty” 1980, nr 1.

Bielanin W.P., Psichołogiczeskoje litieraturowiedienije. Tiekst kak otrażenije wnutriennich mirow awtora czitatiela, Moskwa 2006.

Branson R., Carving the Perfect Citizen: The Adventures of Italian Pinocchio in the Soviet Union and the United States, „Honors Projects” 2014,

http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context
=intstu_honproj, dostęp: 15.08.2017.

Clark K., The Soviet Novel: History as Ritual, Chicago 1985.

Dukāte A., Translation, Manipulation, and Interpreting, Frankfurt am Main 2009.

Fast P., Poetyka rosyjskiej powieści produkcyjnej (1929–1941), Katowice 1981.

Haber E., Is Magic Land Oz? A.M. Volkov and the Question of Originality, „Detskiechtenija” 2014, nr 6 (2).

Jarosiński Z., Literatura lat 19451975, Warszawa 1996.

Krasilnikova W.P., Psicholingwisticzeskij analiz siemanticzeskich transformacyj pri pieriewodie litieraturnom pierieskazie chudożestwiennogo tieksta, http://individual.utoronto.ca/psyling/library/tran/krasil_avtoreferat.htm, dostęp: 31.03.2017.

Lefevere A., Ogórki Matki Courage, tłum. A. Sadza, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Litwinow J., Wczesna rosyjska proza radziecka i Rewolucja Październikowa, „Studia Rossica Posnaniensia” 1979, t. 11.

Lomaka M., TotoshkaWe’re Not in Kansas Anymore: Translating American-Soviet Cold War Tension through the Wonderful Wizard of Oz, Columbia 2013, http://history.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/20/2017/07/Maria-Lomaka.pdf, dostęp: 15.08.2017.

Manasterska-Wiącek E., Adaptacja egzotyzacja przekazie nazw własnych (na materiale poezji dziecięcej Juliana Tuwima Jana Brzechwy), „Acta Polono-Ruthenica” 2006, t. 11.

Oatley K., Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, tłum. J. Radzicki, J. Suchecki, Warszawa 2003.

Propp W., Morfologia bajki, tłum. W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976.

Rogers K., L. Frank Baum, Creator of Oz: Biography, New York 2002.

Suciu G., Comparative Analysis of Fairy Tale Heroes and Heroines through Gender Lens, The Proceedings of the „European Integration – Between Tradition and Modernity” Congress, t. 6, Tirgu-Mures 2015.

Venuti L., The Translator’s Invisibility: History of Translation Second Edition, London 2008.

Vid N., Teaching Russian through Translations, „Informatologia” 2014, t. 47, nr 1.

Vid N., Use of Domesticated and Foreignized Method in the Soviet School of Translation, „ELOPE” 2007, t. 4, nr 1–2 (red. S. Komar, U. Mozetic).

Wołkow A., Wołszebnik Izumrudnogo goroda, Moskwa 1939.

Wołkow A., Wołszebnik Izumrudnogo goroda, Moskwa 1963.

Wójtowicz M., Semantyka wybranych liczb kulturze ludowej mieszkańców wsi, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2013, t. 13.

Zipes J., Grimm Legacies: The Magic Spell of the Grimms’ Folk and Fairy Tales, Harvard 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line