„Jeden przez dwa zostało podzielone”. Kobieta jako „inny” w Jeden Marcina Świetlickiego

Paweł Wiktor Ryś

Abstrakt
“One Was Divided into Two.” The Woman As the “Other” in Marcin Świetlicki’s Jeden (One)
The article concerns the image of the woman in Marcin Świetlicki’s 2013 volume of poetry entitled Jeden (One), composed of “love stories.” Femininity, for the speaker of the poems being a sort of “otherness” (understood here partly after Paul Ricoeur), presents itself as – on the one hand – a “mirror” for the “I”, and – on the other hand – its indispensable ingredient. This is because Świetlicki’s writing expresses the conviction that identity is as much a “positive” identification as (and maybe even chiefly) an identification done with regard to or through someone or something else. As a result of the constantly recurring necessity and need to distinguishing oneself, the woman seems to be both the condition and determinant of the “I” in Świetlicki’s Jeden.
Słowa kluczowe: Świetlicki, poezja, Jeden, inny, kobieta
References

Bednarek M., Kobieta, której nie ma [w:] Mistrz świata. Szkice twórczości Marcina Świetlickiego, red. P. Śliwiński, Poznań 2011.

Fazan J., Jeden rok życia mężczyzny (najnowszym tomie Świetlickiego), „Nowa Dekada Krakowska” 2015, nr 1–2.

Kunz T., „Osobność osobliwa”. Uwagi na marginesie tomu „Jeden” Marcina Świetlickiego, „Nowa Dekada Krakowska” 2015, nr 1–2.

Majeran T., Raport zimnego miasta, „Odra” 1994, nr 9.

Naklicka T., Paradoks Boga (na przykładzie tomiku Marcina Świetlickiego „Jeden”) [w:] Nowa poezja polska wobec tradycji, red. S. Buryła, M. Flakowicz-Szczyrba, Warszawa 2015.

Olszański G., Trup, który mówi [w:] Mistrz świata. Szkice twórczości Marcina Świetlickiego, red. P. Śliwiński, Poznań 2011.

Ricoeur P., sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Warszawa 2003.

Ryś P.W., Wielość jedności, „Fraza” 2013, nr 4.

Stala M., Druga strona. Notatki poezji współczesnej, Kraków 1997.

Świetlicki M., 49 wierszy wódce papierosach, Wrocław 2007.

Świetlicki M., Czynny do odwołania, Wołowiec 2001,

Świetlicki M., Jeden, Kraków 2013.

Świetlicki M., Niskie pobudki, Kraków 2009.

Warmbier A., tzw. końcu podmiotu – współczesne rewizjonistyczne konteksty filozoficzne, „Zarządzanie Publiczne” 2014, nr 3.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line