Wędrówki filozofa religii po niespokojnym stuleciu

Adam Workowski

Abstrakt

Jan Andrzej Kłoczowski OP, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów część 1, Biblioteka Pana Cogito, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016, ss. 340

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line