Polski wojak Szwejk. O powieści Sól ziemi Józefa Wittlina

Alfred Döblin

Abstrakt

The Polish Soldier Svejk. On Józef Wittlin’s Novel Sól ziemi (Salt of the Earth)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line